ερωτηματικο
            
έκαναν

κάνουν

και θα εξακολουθήσουν να κάνουν

Χριστούγεννα στο Καθήκον