....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Αντγος ε.α. Καστραντάς Στυλιανός υποψήφιος αντιπρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ


Αξιότιμοι κ.κ Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΕΑΑΣ,
Αγαπητοί προς κοινοποίηση πρόεδροι των ΔΣ των τοπικών παραρτημάτων ,
Αγαπητοί υποψήφιοι για τις προσεχείς εκλογές της ΕΑΑΣ,
Περιήλθε σε γνώση μου επιστολή του Συνδέσμου Αποστράτων Β. Έβρου, της οποίας είσθε αποδέκτες, όπου διαπιστώνεται η παλινδρομικότητα της ΕΑΑΣ στη λήψη απόφασης για το σύννομο και λογικό αίτημα των συναδέλφων που διαμένουν στον Β. Έβρο να διευκολυνθούν προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Διδυμότειχο αντί να ταλαιπωρηθούν επί ώρες μεταβαίνοντας προς τούτο στην Αλεξανδρούπολη.
Ας μου επιτραπεί εδώ να παρατηρήσω ότι ο λόγος απόρριψης του σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ΕΑΑΣ δεν συνάδει με τις προβλέψεις της σχετικής για τις εκλογές Κ.Υ.Α (αριθ.2051825/1144/ΦΕΚ838/14 Οκτ.1991) στην οποία σχετικά με την ψηφοφορία (άρθρο 5 παρ.1)αναφέρονται επακριβώς τα εξής:
« Η ψηφοφορία διενεργείται από πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, βοηθούμενη προς τούτο από ισάριθμες των τόπων διεξαγωγής των εκλογών Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου»
Από τις παραπάνω προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο κατά νόμον ορισμός περισσοτέρων τόπων διεξαγωγής των εκλογών είναι ενέργεια αυτονόητη λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και πληθυσμιακής έκτασης εκάστου νομού. Συνεπώς σε καμία περίπτωση ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών δεν συμπίπτει κατ’ανάγκη με τις κατά νομό έδρες των τοπικών παραρτημάτων. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε η ΕΑΑΣ λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπογεωγραφία των μελών της ανά την Ελλάδα και σε συντονισμό με τα κατά νομό παραρτήματά της να δημιουργήσει εκλογικά τμήματα εκεί όπου υπάρχουν συγκεντρώσεις ψηφοφόρων. Ακόμη, όπως έχω επισημάνει, θα μπορούσε να δημιουργήσει σε μεγάλους πληθυσμιακά ή γεωγραφικά νομούς και εποχούμενα εκλογικά τμήματα προς διευκόλυνση όχι μόνο των απομεμακρυσμένων ψηφοφόρων, τα οποία λόγω αποστάσεως (χρόνου και χρημάτων) αδυνατούν να μεταβούν στο τόπο διεξαγωγής των εκλογών, αλλά και εκείνων που λόγω ηλικίας ή υγείας δεν μπορούν να μεταβούν στα εκλογικά τμήματα.
Κατόπιν τούτων και προς άρσιν του διαφαινομένου αδιεξόδου αλλά και της άνευ λόγου οξύτητας και πικρίας που δημιουργεί η απόφαση της ΕΑΑΣ προς τα διαμένοντα στην εσχατιά της Πατρίδας μέλη της αλλά κυρίως για την διευκόλυνση των ψηφοφόρων του Β. Έβρου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, προτείνεται όπως η κεντρική ΕΑΑΣ επανεξετάσει την θέση της και εκδώσει σχετικές οδηγίες προς το παράρτημα ΕΑΑΣ Έβρου όπως μεριμνήσει για τον ορισμό μίας επί πλέον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής η οποία εφοδιαζόμενη με κάλπη και αντίγραφο του εκλογικού καταλόγου των διαμενόντων στο ν. Έβρου μελών να μεταβεί την 23η Φεβ 2014 και από ώρας 10.00 έως 17.00 στο Διδυμότειχο όπου σε συντονισμό με τον Σύνδεσμο Αποστράτων Β. Έβρου οργανώσει εκλογικό τμήμα σε χώρο κατάλληλο προκειμένου να ψηφίσουν άπαντα τα διαμένοντα στο Β. Έβρο μέλη.
Παρακαλώ όπως η παραπάνω πρόταση, την οποία έχει αποδεχθεί ο Σύνδεσμος Αποστράτων Β. Έβρου, τεθεί επειγόντως υπόψη του ΔΣ για λήψη άμεσης απόφασης.
Εκτιμάται ότι ενδεχομένη άρνηση διευκόλυνσης των ψηφοφόρων του Β. Έβρου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ,στα πλαίσια της διασταλτικής ερμηνείας των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας, είναι πολύ πιθανόν να επισύρει ερωτήματα και ενστάσεις ως προς την εγκυρότητα της όλης διαδικασίας.
Με Εκτίμηση
Αντγος (ε.α) Κασταντάς Στυλιανός
(ΥποψήφιοςΑντιπρόεδρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου