....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Έκδοση Ενιαίας Κάρτας Εισόδου Μελών σε ΚΑΑΥ - Πρατήρια
Σύμφωνα με την Φ.............. επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας κάρτας και στα τέκνα που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α.   Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητος Μέλους της ΕΑΑΣ( του ε.α. Αξκού).
β.   Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητος των δικαιουχων μελών.
      ( σύζυγος ε.α. Αξκου-τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας-γονείς-πεθερικά)
γ.   Δύο (2)  φωτογραφίες 3Χ3 εκ. για κάθε μέλος (όχι για τον ε.α. Αξιωματικό)
δ.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ε.α. Αξκού από ΚΕΠ ή Δήμο.

Το έντυπο Απαιτουμένων Στοιχείων για την έκδοση της Ενιαίας Κάρτας θα το παραλαμβάνεται από το Παράρτημα προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκδόσεως της κάρτας εισόδου ανά πέντε (5) έτη.

Διευκρινήσεις

1.   Στην περίοδο αιχμής από 1 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου εκάστου έτους, η είσοδος για τα τέκνα άνω των 25 ετών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ τα Σάββατα και τις Κυριακές , λόγω εξάντλησης των υποδομών των ΚΑΑΥ.

2.   Συνοδεία του κατόχου της κάρτας από ένα μόνο ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο).

3.   Η έκδοση της ενιαίας κάρτας για τα ε.α. Στελέχη μόνο από την ΕΑΑΣ και για όλα τα Παραρτήματά της.

4.   Οι Αξιωματικοί που τους έχει δοθεί ο τίτλος του Επιτίμου, θα πρέπει να απευθύνονται στο ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2

                                                                                                                Για την ΕΑΑΣ
                                                                                                                           Ο
                                                                                                                     Πρόεδρος

                                                                                                         Παντελής Μαυροδόπουλος
                                                                                                                 Αντιστράτηγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου