....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ζητούνται απαντήσεις για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Με το υπ' αριθ 112 ΦΕΚ τεύχος ΥΟΔΔ/5 Μαρτίου 2014 έγινε γνωστό ότι ο Αντγος ε.α. Μπουκουβάλας Χαρίλαος διορίζεται ως Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των ΜΤΣ και ΝΙΜΤΣ για την εναπομένουσα διάρκεια θητεία των οργάνων , σε αντικατάσταση του Αντγου ε.α. Μιχαήλ Σιδηρόπουλου ο οποίος επισημαίνεται ότι είχε ορισθεί στις 26 Ιουν 2013 για την περίοδο τριών ετών ( ΦΕΚ  ΥΟΔΔ303/2013 ) .

Το άρθρο 13 παρ  6 του Ν.2690/1999 ( ΦΕΚ Α΄45 ) ΄΄Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις΄΄ καθορίζει σχετικά : ΄΄Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου η αντικατάσταση μέλους πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στην σχετική  πράξη΄΄

Δημιουργούνται συνεπώς εύλογα ερωτήματα και έντονες ανησυχίες στα μέλη μας , με κυριώτερο την αιτιολογία που οδήγησε στην εσπευσμένη εντός 8 μηνών αντικατάσταση του Προέδρου του ΜΤΣ ο οποίος είχε την εμπειρία  και την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση , για αυτην την ευαίσθητη και απαιτητική θέση. Σε μια περίοδο που φαίνεται ότι ισορροπεί το ΜΤΣ και αρχίζουν να βελτιώνονται οι δείκτες του, τέτοιες ενέργειες ανασύρουν από την μνήμη μας πράξεις προηγούμενων πολιτικών προϊσταμένων του Ταμείου που το είχαν οδηγήσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης . Τα παραπάνω δεν σχετίζονται με το πρόσωπο που έχει επιλεγεί για να τον αντικαταστήσει , που είναι ένας καταξιωμένος συνάδελφος του Μηχανικού. Το θέμα επιτείνεται από τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν ή αναρτώνται σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο , όπως νέες απαιτήσεις για τη σύμβαση που αφορά  στο μέγαρο ΄΄ΑΤΤΙΚΑ΄΄ ( μείωση ενοικίου κ.α. ) , πιέσεις από την τρόϊκα  σε ότι αφορά τους κοινωνικούς πόρους του ΜΤΣ ανάρτηση για το ύψος της υποχρέωσης  δημιουργίας αποθεματικού κ.λ.π.

Πέραν όμως των σεναρίων, διαπιστώνουμε ότι στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ/112/2014 με το οποίο αντικαθίσταται ο Πρόεδρος του ΜΤΣ, δεν αναφέρεται ο λόγος αντικατάστασης  ΄΄ ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη΄΄ όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία  ( Ν. 2690/1999 ). Η μη αναγραφή του λόγου αντικατάστασης ενισχύει τα αντίστοιχα σενάρια.

Να θυμίσουμε ότι τα Μετοχικά Ταμεία λειτουργούν κυρίως από εισφορές των μετοχομερισματούχων τους, με σοβαρές μηνιαίες κρατήσεις , χωρίς οποιαδήποτε  επιδότηση του Κράτους. Είναι πλέον καιρός να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη διοίκησή τους.

Καλούμε τον ΥΕΘΑ κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο , να λάβει θέση και να δώσει απαντήσεις τόσο στην αιτιολογία αντικατάστασης όσο και στα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας , σεβόμενος όπως κατ΄επανάληψη έχει δηλώσει τα εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς.

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Αναπλ. Γεν Γραμματέας

Νικολόπουλος Βασίλειος                                                   Παπαδόπουλος Βασίλειος
      Ταξίαρχος ε.α.                                                                        Ταξίαρχος ε.α.

Πηγή : Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών ( Π.Ο.Σ. )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου