....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό
Προς: τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
κ.κ. Αντώνη Σαμαρά
Μέγαρο Μαξίμου
Ενταύθα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αθήνα, 9η Μαΐου 2014

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Παρακολουθώντας τη ομιλία σας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για την ανάγκη της Συνταγματικής αναθεωρήσεως, καθώς και τις προτάσεις σας, διαπίστωσα με λύπη την παντελή έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στους Στρατιωτικούς και την ανάγκη να περιληφθούν στο αναθεωρημένο Σύνταγμα.

Επιτρέψτε μου να λάβω το θάρρος να σας επισημάνω τις απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο αναθεωρημένο Σύνταγμα, όπως θα αναλύσω παρακάτω.
Το δε θάρρος που σας αναφέρω ανωτέρω, το άντλησα από την συνέντευξή σας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, που δηλώσατε ότι «τους στρατιωτικούς τους έχω πάντα στη σκέψη μου».

Κύριε Πρόεδρε,

Οι στρατιωτικοί εκ της φύσεως του επαγγέλματός τους και εκ του προορισμού των Ε.Δ. προορίζονται για να διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε δεδομένες στιγμές επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένας θεμιτός περιορισμός του δικαιώματος στη ζωή.

Ο τομέας των συνταγματικών δικαιωμάτων αποτελεί έναν ευαίσθητο τομέα, τόσο για το ίδιο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού συχνά δικαιολογημένοι και καθ΄ όλα νόμιμοι περιορισμοί, του δημιουργούν λόγω ελλιπούς ενημέρωσης την αίσθηση του αδίκου ή του υπερβολικά αυστηρού, όσο και για τη διοίκηση, αφού περιορισμοί που παραδοσιακά επιβάλλονται ή διαφοροποιούν το προσωπικό των Ε.Δ. είτε μεταξύ των Κλάδων είτε μεταξύ ανδρών και γυναικών, είτε με τους υπόλοιπους πολίτες, που συνακόλουθα οδηγούν συχνά σε μακρόχρονες και δαπανηρές, δικαστικές διαμάχες.

Σύμφωνα με τη θεωρία των συνταγματικών δικαιωμάτων, ευμενέστερη ή δυσμενέστερη μεταχείριση μιας κατηγορίας πολιτών με βάση την ιδιότητά τους και μόνο, είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη. Αυτό σημαίνει ότι ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να εισάγει γενικές εξαιρέσεις εφόσον το Σύνταγμα δεν διακρίνει ή απλώς σιωπά.

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες επιβάλλεται να θεσπιστούν στο αναθεωρημένο Σύνταγμα οι κάτωθι διατάξεις:

1. Στις ένοπλες δυνάμεις ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες όπως αυτοί προβλέπονται από τους ειδικούς νόμους και κανονισμούς.

2. Κατά το πρότυπο των δικαστών και των νομικών συμβούλων του ΝΣΚ να θεσμοθετηθεί η ύπαρξη των ειδικών μισθολογίων στα οποία πρέπει να ενταχθούν και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

3. Να ενσωματωθεί το σώμα της Στρατιωτικής δικαιοσύνης στο υπουργείο δικαιοσύνης και να περιοριστεί η αρμοδιότητα των Στρατοδικείων μόνο στα καθαρώς υπηρεσιακά ζητήματα.

4. Καθιέρωση ουσιαστικής μονιμότητας και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κατά το πρότυπο που ισχύει για τους Δ.Υ.

5. Αναμόρφωση του δρακόντειου άρθρου 103 ΚΔΥ (Ν. 3528/2007) σχετικά με την αυτοδίκαια θέση σε αργία και των στρατιωτικών. προτείνεται η αργία να είναι πάντοτε δυνητική υπαγόμενη στην διακριτική ευχέρεια του οργάνου διορισμού.

Ευελπιστώ κύριε Πρόεδρε, ότι την γνώμη ημών ταύτην, ήτις είναι και γνώμη, είμαι βέβαιος περί τούτου, της μεγάλης πλειονότητος, σχεδόν της ολότητος του Στρατιωτικού προσωπικού, θα μελετήσει η κυβέρνηση μετά της δεούσης προσοχής. Βεβαιωθείτε δε ότι οι ανωτέρω προτάσεις είναι δημοκρατικές και θα φέρουν αλλαγές επί τα βελτίω.

Διατελώ μετά πάσης τιμής,

Παναγιώτης Δ. Σταμάτης
Πλωτάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου