....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΕΑΑΣ : ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ Υποστράτηγος ε.α.Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ

     Αρχίσαμε με σύνεση και με βήμα ταχύ.Η διεξαγωγή των πρώτων συνεδριάσεων τουΔ.Σ ήταν
πολύ δυναμική, αποτέλεσμα της αγωνίας όλων των μελών του Δ.Σ για διάκριση αλλά και επιτυχία των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ.
     Έχουμε καταγράψει και εξαγγείλει (βλ.Ε.Η, Απρ.ε.ε.σελ.14), ομαδοποιήσει και ιεραρχήσει τα θέματα που απασχολούν σήμερα την Ε.Α.Α.Σ και πασχίζουμε για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους,με την βοήθεια βεβαίως των αρμοδίων φορέων τουΥΠ.ΕΘ.Α., ΥΠ.Πρ.ΠΟ., Γ.Ε.Σ.Μ.Τ.Σ., Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.κ.α.
     Εκπονούμε σχέδια ενεργειών και κατανέμουμε υπευθυνότητες χειρισμών μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Ήδη:

 1. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Δντος Συμβούλου, στον Αντγο(ΠΒ) ε.α Κωνσταντίνο Σκαρμαλιωράκη...
ο οποίος έχει και την όλη ευθύνη της γραμματειακής λειτουργίας της Ενώσεως.

 2. Αποφασίστηκε η συγκρότηση συντακτικής επιτροπής για την Ε.Η.και που αποτελείται από τους:
     α.Τον Αντιπρόεδρο Υπτγο (ΤΧ) ε.α ΒασίλειοΡοζή,
     β.Αντγο (ΕΛ.ΑΣ)ε.α Ηλία Παρασκευόπουλο,
     γ.Υπτγο (ο) ε.α Απόστολο Παπαδόπουλο και
     δ.Σχη (ΕΜ) ε.α Νικόλαο Καίσαρη, ωςμέλη.

Την Ένωση θα εκπροσωπούν στον έντυποκαι ηλεκτρονικό τύπο ο ΠρόεδροςοΑντιπρόεδρος

 3.Ομοίως αποφασίστηκε η συγκρότησητριμελούς επιτροπής αποτελούμενη απότους:
    α. Σχη ε.α Ν. Καίσαρη,
    β. Αστ. Υδντή Χρήστο Ντούφα και
    γ. Αλχία Νέλλυ Καλαποθαράκου, για τηναγορά, διάθεση και χρέωση των αναλωσίμων και λοιπών υλικών.

4. Η Ευθύνη του γραφείου μελετών ανατέθηκε στους:
     Αντγο (Δ) Θωμά Καρανίσα και
    Υπτγο (Ο)Απ. Παπαδόπουλο.

5  Η ευθύνη του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ανατέθηκε στον Ανχη (ΑΣ) ε.α Παντελή Κράγκαρη. Ο οποίος ανέλαβε και τα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου και της ιστοσελίδας.

6 . Η ευθύνη παρακολούθησης του γραφείου δαχειρίσεως υλικού ανατέθηκε στον Ανχη (ΠΖ) ε.α Ελ. Μπουικίδη.

7. Στον Ταξχο (ΠΖ) ε.α Δημήτριο Χατσίκα ανατέθηκε η ευθύνη του συνδέσμου με τα παραρτήματα.8 .Στα γραφεία διαχειρίσεως χρηματικού και οικονομικού ελέγχου, δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση όπως και στο λογιστήριο της Ενώσεως.

9 .Η Ένωση θα εκπροσωπείται κατόπιν αποφάσεωςτου Δ.Σ :

    α.στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ\ΕΑΑΣ
    β.στο Μ.Τ.Σ από τον Υπτγο Απ. Παπαδόπουλο της μέλος του ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
    γ.στον ΕΚΟΕΜΣ από τον Αντιπρόεδρο Υπτγο ε.α .Ροζή και Ανχη ε.α Π.Κράγκαρη και στην
    δ.Λ.Α.Ε.Δ.απο τον Ταξχο ε.α Δ.Χατσίκα.
    Για την νομιμοποίηση της εκπροσώπισης αναμένεται να δημοσιευτεί στην εφημερίδα τηςΚυβέρνησης η  σχετική απόφαση του Υ.ΕΘ.Α.

    ΕΥΝΟΗΤΟ βεβαίως τυγχάνει ότι είναι ευπρόσδεκτη η πάσης φύσεως εθελοντική προσφορά από μέρους των μελών μας για την επιτάχυνση επίτευξης των στόχων μας και εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ

  Παράλληλα:        
 1 .Προωθούμε μακροχρόνιο πρόγραμμα βελτίωσηςτων στεγαστικών αναγκών της Ενώσεως γιατί η υφιστάμενη στεγαστική εικόνα δεν επαρκεί καθόσον τα μέλη του Δ.Σ δεν έχουν γραφεία για να μπορούν να εργαστούν αποδοτικά και απερίσπαστα ,ήδη για τονσκοπό αυτό έχουμε έλθει σε επαφή με τον Δντή τουΤ.ΕΘ.Α.

 2 .Ήλθαμε σε επαφή με τον Γεν. Δντή του Α.Ο.Ο.Α.και ζητήσαμε την διαρκή ενημέρωσή μας, για την εν συνεχεία ενημέρωσή σας. Ενημέρωση για θέματΑ.Ο.Ο.Α. μπορείτε και μέσω της Ιστοσελίδας του οργανισμού (www.aooa.gr). Επίσης του ζητήσαμε σε προσεχή τροποποίηση της νομοθεσίας του Α.Ο.Ο.Α. να προβλεφθεί στο Δ.Σ και θέση για μέλος της ΕΑΑΣ.
Το Αυτό θα ζητήσουμε και από τον Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ., Τ.ΕΘ.Α. και από άλλους φορείς.

3. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για βιωσιμότητα και αύξηση των πόρων του Μ.Τ.Σ.και του  ΕΚΟΕΜΣ.
4 .Θα είμαστε παρόντες όπου δεί για την διασφάλιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και της περιουσίας του Μ.Τ.Σ.

5  .Παρακολουθούμε την υπόθεση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε.και του Ελ. Συν. και είμαστε εν εγρηγόρσει να αντιδράσουμε.
   Τέλος μην ξεχνάτε ότι η Ένωσή μας υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά μας:
   α .Πέτυχε να διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος στο Μ.Τ.Σ. η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και αναμένουμε την ετυμηγορία της.
  β.  Κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο Σ.τ.Ε. και παρενέβει στο ελεγκτικό Συνέδριο και πέτυχε θετικές αποφάσεις τις οποίες αναμένουμε να καθοραγραφούν.
  γ. Έχει καταθέσει αγωγή για το κούρεμα των διαθεσίμων της.
 δ  .Η ενημέρωσή σας θα είναι συνεχής όπως σας το υποσχεθήκαμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου