....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Πως λειτουργεί ο ΕΚΟΕΜΣ !Βασίλης Σταθόπουλος Βάσει της κειμένης νομοθεσιας, ο κ. Α/ΓΕΣ καθορίζει την τιμή μεριδίου του βοηθήματος του ΕΚΟΕΜΣ, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται, αν θυμάμαι καλά, από τον Υποδιευθυντή του ΜΤΣ, τον αρχαιότερο εν ενεργεία Αξιωματικό, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του ΜΤΣ και τον Υποδιευθυντή της ΓΕΣ/ΔΟΙ. Η επιτροπή αυτή συντάσσει την εισήγηση, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που της παρέχει η ΔΕ του ΕΚΟΕΜΣ.
Προβλέπεται επίσης ότι από τα έσοδα του κάθε έτους το 10% τηρείται ως απόθεμα και το 90% διανέμεται ως βοήθημα. Δεν προβλέπεται από το νόμο η διανομή χρημάτων τα οποία εισπράττονται κατά το τρέχον έτος. Αυτό δεν τηρείται και αυθαίρετα διανέμεται βοήθημα από τα έσοδα του τρέχοντος έτους, με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή, ο οργανισμός να υποστή ταμειακή αδυναμία και να πάψη να διανέμη βοήθημα.
Η ΗΔΙΚΚΑ απαιτεί τη δήλωση του του βοηθήματος που θα διανεμηθή σε κάθε μερισματούχο, τη 10η του προηγουμένου μηνός.
Κατόπιν αυτόν είναι εύλογο ότι η απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, η οποία καθορίζει το ύψος της τιμής μεριδίου του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΣ για το έτος χ, για να τηρήται η νομινότητα, πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, του προηγουμένου έτους. Για την περίοδο κατά την οποία διετέλεσα μέλος της ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, ουδέποτε συνέβη αυτό και το βοήθημα εδίδετο παράνομα, χωρίς καθορισμό ύψους αυθαίρετα σύμφωνα με την προηγούμενη τιμή του.
Πλέον τούτων στο παρελθόν δανείσθηκαν 40 περίπου εκατομμύρια ευρώ στο ΜΤΣ για πληρωμή ΒΟΕΑ, από τα οποία μικρό μόνο τμήμα έχει επιστραφή και το υπόλοιπο έχει συμφωνηθή να επιστραφή ΑΤΟΚΑ!!!
Από τις αρχές του 2013 και ιδιαίτερα του 2014 ήταν εμφανής η ανάγκη μιας δραστικής μειώσεως του μερίσματος της τάξεως τουλάχιστον κατά 30%, για να εξυγιανθή ο Οργανισμός και να πορεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ουδείς όμως εκ των υπευθύνων αναλάμβανε την ευθύνη να λάβη μια τέτοια απόφαση, η οποία θα προκαλούσε δυσαρέσκεια στο χώρο των Στρατιωτικών, εν όψει μάλιστα και των επερχομένων εκλογών ΟΤΑ και Ευρωκοινοβουλίου, οι δε εκάστοτε λαμβανόμενες κατ’ ουσίαν υπαγορεύονταν από το ΥΠΕΘΑ.
Μάταια εγώ προσωπικά και ο Αντγος Κρασσάς, που συμμετείχαμε στη ΔΕ ΕΚΟΕΜΣ πιέζαμε την εκάστοτε ηγεσία του ΓΕΣ να λάβη εγκαίρως την προβλεπόμενη απόφαση για το ύψος του μεριδίου, μέχρι σημείου να μη συνηγορούμε στη διανομή του βοηθήματος αν δεν ληφθή τέτοια απόφαση. Για τη στάση μας αυτή δεχόμασταν τα πυρά ανευθύνων στοιχείων που περιφέρονται στην ΕΑΑΣ και έχουν λόγο επί παντός επιστητού.
Έτσι φθάσαμε στη σημερινή κατάσταση και αποφασίσθηκε η μείωση του 15%, η οποία όπως είναι αντιληπτό, απομακρύνει τον κίνδυνο της ταμειακής αδυναμίας, αλλά δεν αποκαθιστά τη νομιμότητα και την ασφάλεια του οργανισμού. Το βοήθημα εξακολουθεί να διανέμεται παράτυπα από τις εισπράξεις του τρέχοντος έτους και δεν υπάρχει απόθεμα.
Αυτά εν ολίγοις και πιστεύω να κατάφερα να σας δώσω μια εικόνα της επικρατούσης καταστάσεως για να έχετε μια πιο δίκαια κρίση επί του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου