....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Στο σκαμνί οι διοικήσεις που διέλυσαν το ΜΤΣ ( ΠΛήρες Άρθρο-Σχετικά Άρθρα )


ΠΗΓΗ :  staratalogia
ΣΧΟΛΙΟ : Αλλο ένα πάρτυ εις βάρος του ΜΤΣ και εις βάρος μας !!! Για να δούμε τι θα δούμε ...


ΠΟΡΙΣΜΑ - ΚΟΛΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η γενναιόδωρη πολιτική διανομής μερισμάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι... αντοχές του Ταμείου, είχε σαν αποτέλεσμα από το 2000 έως το 2011 να δημιουργηθεί «μαύρη τρύπα» 450 εκατ. ευρώ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ανοίγει... πυρ εναντίον των διοικήσεων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, οι οποίες... από το 2000 μέχρι το 2011 είχαν αποδυθεί σε «πάρτι» κακοδιαχείρισης, προκαλώντας ζημιά στο Ταμείο, η οποία (μέχρι το 2011) έφτανε τα 450 εκατ. ευρώ! Η ενδελεχής έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς, που βασίστηκε σε οικονομικούς ελέγχους, εκθέσεις και καταθέσεις-φωτιά, κατέδειξε πλήθος στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία οι, επί σειρά ετών, διοικήσεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού φέρονται ότι το... τίναξαν στον αέρα καθώς μοίραζαν στους δικαιούχους κάθε χρόνο χρηματικά ποσά ως «μέρισμα», που υπολόγιζαν αυθαίρετα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματική οικονομική κατάσταση του Ταμείου, που παρουσίαζε ζημιές.

Με βάση την πορισματική αναφορά, που συνέταξαν οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος και Γιάννης Σέβης και ύστερα από παραγγελία της εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένης Ράικου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για το αδίκημα της απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, που στρέφεται σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κατ' εξακολούθηση. Κατηγορούμενοι είναι όλοι όσοι διετέλεσαν πρόεδροι και γενικοί διευθυντές του ΜΤΣ από το 2000 μέχρι το 2011, ωστόσο η ευθύνη του καθενός θα επιμεριστεί στη συνέχεια από τον ανακριτή Διαφθοράς, που θα διενεργήσει την ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μύδροι εξαπολύονται σε βάρος των κατηγορουμένων από τα συμπεράσματα της πορισματικής αναφοράς των εισαγγελέων, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «ουδέποτε μέχρι και την καταβολή της τελευταίας δόσης του διανεμομένου κατ' έτος μερίσματος αξιοποίησαν τη δυνατότητα, που είχαν, να αναστείλουν προφορικώς την εκτέλεση της σχετικής απόφασης περί διανομής μερίσματος, παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν αναγκαίο και συμφέρον, δεδομένου ότι οι συνθήκες και οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η κάθε αντίστοιχη απόφαση, μεταβάλλονταν επιβλαβώς για τα συμφέροντα του Ταμείου, μετά την ολοκληρωμένη αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης».

Βαριές ευθύνες επιρρίπτονται στους προέδρους των ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που φέρονται ότι, «συμμετέχοντας στα διοικητικά συμβούλια με την αυξημένη ευθύνη της θέσης τους, προσδιόριζαν -είτε κατά την αρχική απόφαση καθορισμού μερίσματος είτε κατά τη διαδικασία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων- το ετήσιο μέρισμα, σε χρηματικά ποσά μεγαλύτερα των πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων του ως άνω Ταμείου, με αντίστοιχη ζημία αυτού, η οποία, σταδιακά από το έτος 2000 έως το έτος 2011, ανήλθε σε ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ». Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο εισαγγελικό πόρισμα, ήταν επιβεβλημένη η αναθεώρηση της αρχικής απόφασης, καθώς οι κατηγορούμενοι προσδιόριζαν, είτε κατά την αρχική απόφαση καθορισμού μερίσματος είτε κατά τη διαδικασία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, το ετήσιο μέρισμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ερευνάς, οι πρόεδροι των ΔΣ του ΜΤΣ, «αντίθετα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και τους κανόνες της επιμελούς διαχείρισης των εσόδων και του αποθεματικού του Ταμείου, λάμβαναν ως βάση διανεμητέα έσοδα, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί αποτίμηση των ρευστοποιήσιμων χρεογράφων, που έχει το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, παρά τη σημαντική μείωση του δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με συνέπεια το απομένον αρνητικό υπόλοιπο (χαμηλότερη τρέχουσα αξία κατ' είδος των χρεογράφων - υψηλότερη αυτής αξία κτήσης), να μη μεταφέρεται στον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης ωχ έξοδο και να μη βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης».

Όπως επισημαίνουν οι εισαγγελείς, «αν εφάρμοζαν ορθά τους κανόνες αποτίμησης της αξίας των χρεογράφων, θα υπολόγιζαν και τη σημαντική μείωση αυτής, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα ότι θα ήταν αντίστοιχα μειωμένα και τα προβλεπόμενα κέρδη, τα οποία και μόνον θα έπρεπε να λαμβάνονται ως βάση για τη διανομή μερίσματος».

Αλλοιώθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε άλλο σημείο του πορίσματος αναφέρεται ότι διένειμαν μερίσματα «χωρίς να αφαιρούνται χρηματικά ποσά από τον λογαριασμό του Ενεργητικού "Αποσβεστέο Μέρισμα", τον οποίον είχαν δημιουργήσει, παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται σε οποιοδήποτε λογιστικό σχέδιο και θεωρείται ότι αλλοιώνει σημαντικά την ορθότητα των Οικονομικών Καταστάσεων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, διότι αν και έπρεπε να εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, εν τούτοις παρουσιάζεται ως απαίτηση στο ενεργητικό του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, οδηγώντας έτσι σε παραπλανητική εικόνα της διαχείρισης, αφού εμφανίζει ως περιουσία τις ζημίες και συνεπώς αναιρεί τον σκοπό της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει να απεικονίζουν με εύλογο τρόπο τη χρηματοοικονομική θέση του νομικού προσώπου».

Παράλληλα οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι χορηγούσαν τα μερίσματα χωρίς να έχουν αφαιρέσει προηγουμένως από τα έσοδα των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 τις μη ικανοποιηθείσες αιτήσεις, για τη χορήγηση Βοηθήματος Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, οι οποίες είχαν υποβληθεί, παρά το γεγονός, όπως αναφέρει το πόρισμα, «ότι ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός, ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα και το ποσό αυτό θα έπρεπε να βαραίνει τα αποτελέσματα της χρήσης, ανεξάρτητα με το εάν έχει καταβληθεί ή όχι στους δικαιούχους».

Στους κατηγορούμενους προέδρους των ΔΣ του ΜΤΣ καταλογίζεται επίσης ότι «προσαύξαναν το ποσό των καθαρών διανεμητέων εσόδων με χρηματικό ποσό, που προερχόταν από τον λογαριασμό “Αναλήψεις Πιστωτικών Υπολοίπων", στον οποίο ουσιαστικά παρακολουθείται το κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους υπόλοιπο αδιάθετου ποσού των πιστώσεων μερισμάτων των αποβιούντων μερισματούχων, παρά το γεγονός ότι με το ποσό αυτό θα έπρεπε να αυξηθεί το γενικό κεφάλαιο, το οποίο ουδέποτε διανέμεται». Αναφέρεται επίσης ότι «το ύψος του διανεμόμενου μερίσματος καθοριζόταν βάσει του ίδιου με την προηγούμενη χρήση κατά βαθμό ποσοστού μερίσματος, το οποίο είτε προσαυξανόταν κατά ποσοστό, που όριζε το διοικητικό συμβούλιο, αντίθετα στους προβλεπόμενους κανόνες της διανομής μερίσματος και επιμελούς διαχείρισης των εσόδων και του αποθεματικού του Ταμείου, είτε παρέμενε το ίδιο, ανεξάρτητα μάλιστα από το ύψος και την επάρκεια προς τούτο των καθαρών διανεμητέων εσόδων της χρήσης, αλλά και από την ύπαρξη ποσού, από το οποίο θα μπορούσε να καλυφθεί το δημιουργούμενο κατ' αυτόν τον τρόπο έλλειμμα. Μάλιστα δεν πραγματοποιείτο ετήσιος υπολογισμός του κατά βαθμό ποσού του μερίσματος, αναλόγως των εσόδων και κερδών του λήξαντος έτους...».

Επιπλέον φέρονται ότι «...για να καλύπτουν το άνοιγμα/έλλειμμα, που προέκυπτε από τη διανομή μερίσματος κατά τον παραπάνω τρόπο, είτε χρησιμοποιούσαν το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Ταμείου, παρά το γεγονός ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για τη συμπλήρωση των εσόδων σε περίπτωση μη επάρκειας αυτών, για τη διανομή του ίδιου με το προηγούμενο έτος μερίσματος και μόνον με την προϋπόθεση ότι το ύψος του είναι τουλάχιστον το 1/3 του Γενικού Κεφαλαίου (από τη χρήση 2006 και μετά). Επίσης επιβάρυναν τον λογαριασμό του Ενεργητικού «Αποσβεστέο Μέρισμα», παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί οποιοδήποτε άνοιγμα/έλλειμμα μεταξύ διανεμητέων εσόδων και μερίσματος στην επόμενη χρήση».

Αντίθετα με τη νομοθεσία

Ευθύνες επιρρίπτονται και σε όσους διετέλεσαν διευθυντές του ΜΤΣ το χρονικό διάστημα 2000 με 2011, καθόσον: «Εισηγούνταν στο διοικητικό συμβούλιο περί καθορισμού του διενεμόμενου μερίσματος, αντίθετα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και τους κανόνες της επιμελούς διαχείρισης των εσόδων και του αποθεματικού του Ταμείου, αν και είναι αμέσως υπεύθυνοι έναντι του ΔΣ για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου». Κυρίως όμως φέρονται ότι «εκτελούσαν τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν τα όσα αναφέρονται παραπάνω, χωρίς ουδέποτε να προκαλέσουν την προσοχή του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίσουν τη λήψη νέας απόφασης, αναθεώρησης του διανεμόμενου μερίσματος, παρά το γεγονός άτι, μετά την ολοκληρωμένη αποτύπωση της ετήσιας πραγματικής οικονομικής κατάστασης, η αναθεώρηση ήταν επιβεβλημένη...».

(ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19/10/2014 – ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ - mbenea@pegasus.gr - Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΧΩΝΙ» ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

1) Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012: ΜΤΣ: Πλιάτσικο με τα Λεφτά 145.000 στρατιωτικών!
2) Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ: Έφαγαν στο ΧΑ τα λεφτά των στρατιωτικών! («ΤΟ ΧΩΝΙ» 27/10/2012)
3) Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012: ΜΤΣ: (Παράνομο) μέρισμα - στάχτη στα μάτια 145.000 στρατιωτικών
4) Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012: Πώς ο Άκης στρογγυλοκάθισε στην πολυκατοικία του ΜΤΣ στην Τσιμισκή! (ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΤΟ ΜΤΣ)
5) Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012: ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΤΟ ΜΤΣ: 65.000 απόστρατοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς μέρισμα τα Χριστούγεννα!
6) Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012: Ο εισαγγελέας κατέσχεσε το αρχείο του ΜΤΣ!
7) Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012: Παναγιωτόπουλος-Καράμπελας: Υποκύπτουν στον πολιτικό εκβιασμό Σωτηρόπουλου για το ΜΤΣ!
8) Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013: Μας τσάκωσαν! Το ΧΩΝΙ... φταίει για το πλιάτσικο στο ΜΤΣ! (ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΛΕΚΚΑ)
9) Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013: Τελικά... τι έγινε με το Μετοχικό;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

1) Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013: Νίκος Νικολόπουλος: «ΠΑΡΤΙ ΣΕ 614 εκ. € ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ»
2) Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013: Νίκος Νικολόπουλος: «Έπαιζαν» με τα λεφτά από τον ιδρώτα 145.000 στρατιωτικών στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Κανείς δεν ζητά ευθύνες... (ΒΙΝΤΕΟ)
3) Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013: Προσπαθούν να «κουκουλώσουν» σκάνδαλο με εφάπαξ στρατιωτικών
4) 17/11/2013: Εκπομπή «Κόντρα Διαδρομές» με το Ν. Νικολόπουλο, στο ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL, παρουσιάστηκε το πλιάτσικο των 645 εκατ. ευρώ στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού! (ΒΙΝΤΕΟ)
5) Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013: Εισαγγελέας Διαφθοράς στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
6) Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014: Μετοχικό Ταμείο Στρατού: Τζογάρισαν τα όνειρα και είναι έτοιμοι για όλα
7) Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014: Η εισαγγελέας «δένει» το κατηγορητήριο για το... φαγοπότι στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου