....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Αναφορά του Πλωτάρχη ε.α. Παναγιώτη Σταμάτη στν Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αμοιβές των βουλευτών !


ΠΡΟΣ: Τον κ.κ. Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αρ. πρωτ. 2314/15-1-2015                       
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014                                          ΑΝΑΦΟΡΑ
                            (ΚΔΔ/σίας Ν. 2690/99 αρθ.4 & 27, Σύνταγμα αρθ.10 παρ.1)

ου Παναγιώτη Σταμάτη, Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών, αρ.48.    panos_stamatis@yahoo.gr


                         *****************************************

     Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

1.  Πρόσφατα μέσα από διάφορες δημοσιεύσεις, μεταξύ αυτών και σε Κυριακάτικη Εφημερίδα (Kontra News, 4.1.2015), πληροφορήθηκα ότι χορηγήθηκε το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ για τη μισθοδοσία Ιανουαρίου των τριακοσίων (300) βουλευτών του Κοινοβουλίου. Αν και η Βουλή σταμάτησε τις εργασίες της τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι βουλευτές έλαβαν αποδοχές του Ιανουαρίου 2015, χωρίς την ανάλογη παροχή έργου μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Αντιστοιχεί δηλαδή σε  αντιμισθία μη δυναμένου εκ των πραγμάτων να παρασχεθεί έργο, αφού είναι δεδομένη η ημερομηνία λήξη της Βουλής (31.12.2014) καθώς και όταν επαναλειτουργήσει θα είναι με διαφορετική σύνθεση.
  
2.   Σαν αξιωματικός εν αποστρατεία μεταξύ και άλλων, μη νόμιμα  το Υπουργείο Οικονομικών αναζήτησε αχρεωστήτως καταβληθέντα και μάλιστα αναδρομικά ποσά που είχαμε εισπράξει  με τις πενιχρές συντάξεις μας, τα οποία και  μας παρακρατήθηκαν. 

3.  Σύμφωνα  με την πάγια νομολογία, τα διδάγματα της κοινής πείρας, της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί αδικαιολόγητα αποδοχές Ιανουαρίου 2015 στους Βουλευτές, θα πρέπει να αναζητηθούν, σύμφωνα με τους κανόνες περί αδικαιολογήτου πλουτισμού,  ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974),  του Ν. 4270/2014 άρθρο 177 {που κατήργησε τα άρθρα 28 παρ.1, 2 και 3 και το άρθρου 33 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995)}, άρθρο 96 και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΝΔ 3079/54 περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.

     Επειδή, έχω το απαιτούμενο κατά τον Νόμο έννομο συμφέρον και η παρούσα αναφορά είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
     Επειδή, η σημερινή δυσμενής οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει να χορηγούνται αδικαιολόγητες και άσκοπες παροχές ή «άκοπες» βουλευτικές αποζημιώσεις.  Ειδάλλως τα οικονομικά βάρη, που καλούμαστε να επωμιστούμε όλοι,  είναι ασύμμετρα άνισα και συνεπώς άδικα.

                                                       ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                                                                        ΖΗΤΩ
         Να εξετάσετε την παρούσα και για τις κατά κρίση Σας νόμιμες ενέργειες.

                   Μετά τιμής

            Παναγιώτης Δ. Σταμάτης

             Πλωτάρχης ε.α.  ΠΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου