....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Ανακοινώσεις - Πρακτικά Συντονιστικού ( Μαρτίου 2015 ) !

ΠΗΓΗ : aeroporiapostratos

 


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2015 της 10-03-2015 & 

2/2015 της  31-03-2015.......
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429
                                                                                                 Ημερομηνία  12 Μαρτίου 2015 
                    
                         ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2015 ΤΗΣ 10-03-2015
1.-Σήμερα την 10η Μαρτίου 2015 συνήλθε το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α.) υπό την Προεδρία του αρχαιοτέρου παρόντος , Αντιναυάρχου Σ.Περβαινά Π.Ν.ε.α. , Προέδρου της Ε.Α.Α.Ν.

2.-Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος , πλην του Προέδρου και οι κάτωθι αναφερόμενοι , Μέλη του Συμβουλίου :

Υποστράτηγος Ε.Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

2.-Στην αρχή έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής , που συστάθηκε από τον ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ

3.-Στη συνέχεια το Συντονιστικό Συμβούλιο, μετά από διεξοδική συζήτηση , απεφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

α.-Να γίνει επίσκεψη των Δ.Σ. των τριών Ενώσεων και στα τρία Μ.Τ. για ενημέρωση.

β.-Επάνδρωση Γραφείου Συντονιστικού στο Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ

-Το Γραφείο είναι έτοιμο

-Δεν θα υπάρχει επάνδρωση. Θα εξυπηρετεί αποκλειστικά το Συντονιστικό.

-Θα συνεδριάζει εκεί το Συντονιστικό μία φορά τον μήνα.

-Θα υπάρχει μόνο διαχειριστής που θα φροντίζει για την Διοικητική του μέριμνα και αυτός θα είναι ο Υποναύαρχος (Μ) Γ.Σιδερής Π.Ν.ε.α. , ο οποίος εργάζεται ήδη στο Στρ.Γραφείο του ΥΠΕΘΑ.

-Να τοποθετηθεί πινακίδα

-Με μέριμνα του κου Σιδερή να εκδοθούν άδειες εισόδου στο Στρατόπεδο για τα Μέλη του Συντονιστικού

γ.-Ως εκκρεμότητα από την επίσκεψη του Συντονιστικού στον ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο απομένει η επιστολή με τις προτάσεις του Συντονιστικού σχετικά με την καθιέρωση της ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου. Απεφασίσθη να του στείλουμε επιστολή με τις ακόλουθες προτάσεις :

-Ημερομηνία θα καθορισθεί μετά από συνεννόηση με εξέχοντες στρατιωτικούς (Σκαρβέλης , κλπ)

-Θα περιλαμβάνει δοξολογία , κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη και ομιλία το απόγευμα στο Πολεμικό Μουσείο από εξέχουσα προσωπικότητα

-Βράβευση Βετεράνων

-Εκθεση βιβλίων/πινάκων ζωγραφικής κλπ έργα Αποστράτων

-Παρόμοιες ενέργειες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος

-Με την ευκαιρία , δημιουργία Μουσείου των Αποστράτων , σε κτίριο που θα μας παραχωρήσει το ΥΠΕΘΑ και με ένταξη στο ΕΣΠΑ

δ.-Παραθερισμός Αποστράτων. Η ΕΑΑΣ έστειλε έγγραφο στο ΥΠΕΘΑ με προτάσεις. .Οι άλλες δύο Ενώσεις να στείλουν έγγραφο οτι συμφωνούν , αφού λάβουν το έγγραφο της ΕΑΑΣ

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Υποστράτηγος Ε.Δανιάς . ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Κ.Σκαρμαλιωράκης . ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Π.Ν.ε.α
Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου
-------------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429
                                                                                                 Ημερομηνία  31 Μαρτίου 2015 
                    
                         ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/2015 ΤΗΣ 31-03-2015
1.-Σήμερα την 31η Μαρτίου 2015 συνήλθε το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α.) υπό την Προεδρία του αρχαιοτέρου παρόντος , Αντιναυάρχου Σ.Περβαινά Π.Ν.ε.α. , Προέδρου της Ε.Α.Α.Ν. στο Γραφείο του Συντονιστικού στο Στρατόπεδο Παπάγου , που διετέθη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η παράδοση του Γραφείου έγινε συμβολικά από τους Συμβούλους του ΥΕΘΑ Υποστράτηγο ε.α. Α.Παπαλεξόπουλο (ΣΝΣ) και Ταξίαρχο ε.α Χ.Κουτσογιαννόπουλο και το Συντονιστικό αφού τους ευχαρίστησε για την συμβολή τους στην παραχώρηση του Γραφείου αυτού , τους ζήτησε να διαβιβάσουν τις ίδιες ευχαριστίες στον απουσιάζοντα στο εξωτερικό ΥΕΘΑ κ. Π.Καμμένο

2.-Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος , πλην του Προέδρου και οι κάτωθι αναφερόμενοι , Μέλη του Συμβουλίου :

Υποστράτηγος Ε.Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

3.-Επίσης έλαβαν μέρος ο Οικονομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ι.Αντωνιάδης Π.Ν.ε.α. και ο Γραμματεύς του Συντονιστικού Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Π.Ν.ε.α.

4.-Στην αρχή έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Συντονιστικού σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής , που συστάθηκε από τον ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και για τις απαντητικές επιστολές στα συγχαρητήρια που στείλαμε στον Πρωθυπουργό κ.Α.Τσίπρα και στον ΑΝΥΕΘΑ κ.Κ.Ήσυχο.

5.-Στη συνέχεια το Συντονιστικό Συμβούλιο, μετά από διεξοδική συζήτηση , απεφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

α.-Να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επί τη αναλήψει των καθηκόντων του και να ζητηθεί συνάντησή του με το Συντονιστικό.

β.-Να σταλεί επιστολή στον ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο με προτεινόμενες ημερομηνίες για τον εορτασμό της ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου , κατά σειράν 21/11 , 21/05 και 14/09.

γ.-Εγκρίθηκε κατ αρχήν ο Θυρεός του Συντονιστικού και να κατασκευασθεί ένα πρωτότυπο για τελική έγκριση.

δ.-Σχετικά με το άρθρο του δημοσιογράφου κ.Α.Καρτερού που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “ ΑΥΓΗ“ , το άρθρο αυτό είναι απαξιωτικό για μία μονάδα μόνο των Ε.Δ. (την μονάδα Ο.Υ.Κ. που παρέλασε την 25-03-2015) και δεδομένου οτι η όλη υπόθεση εξετάζεται από το ΥΕΘΑ δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από το Συντονιστικό.

ε.-Να ζητηθεί συνάντηση του Συντονιστικού με τον Υπουργό Οικονομικών κ Ι.Βαρουφάκη.

στ.-Ο Οικονομικός Σύμβουλος Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ι.Αντωνιάδης Π.Ν.ε.α. να συντάξει έγγραφα για τα ακόλουθα θέματα που θα αποστείλει το Συντονιστικό :

-Ενημέρωση Στελεχών για τις κρατήσεις που είχαν στην σύνταξη

-Εγγραφο προς κ. ΥΕΘΑ για τα Μ.Τ. σχεττικά με τη σχέση τους με το Υπουργείο Εγασίας

-Κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης αποστράτων

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος Ε.Δανιάς . ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Κ.Σκαρμαλιωράκης . ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Π.Ν.ε.α
Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου