....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Δείτε τις καταστάσεις των Δεκτών-Απορριπτέων υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 καθώς και το πρόγραμμα ΠΚΕ κατά σχολή !

ΠΗΓΗ : staratalogia


Ανακοινώθηκαν στις 19 Ιουνίου 2015, οι καταστάσεις Δεκτών - Απορριπτέων Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημ. Έτους 2015-2016, καθώς και το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) κατά σχολή.

Μπορείτε να δείτε... παρακάτω, κατά Σχολή (1ης προτίμησης), τις σχετικές καταστάσεις:

1) ΣΣΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015

2) ΙΚΑΡΩΝ (ΔΑΕ): ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΕΚΤΟΙ - ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ - ΟΜΑΔΑ

3) ΣΝΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016, ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016, ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

4) ΣΜΥ: Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2015, Ονομαστική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Ακαδ. Έτους 2015-2016

5) ΣΜΥΝ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2015 -16, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2015 -16, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΚΕ 2015-16, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2015-16, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ 2015-16

6) ΣΣΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

7) ΣΑΝ: Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΑΝ 2015, Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων, Κατάσταση Απορριπτέων Υποψηφίων

Περισσότερες λεπτομέρειες για την  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) στις σελίδες 10, 11, 12 και το Παράρτημα "Γ" (Διαδικασίες διεξαγωγής ΠΚΕ) της Προκήρυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου