....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

ΕΣΠΕΘ : Διαβάστε το ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του ΥΠΕΘΑ με τις προτάσεις του για το ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό Καθεστώς Στελεχώ ΕΔ τις οποίες απέστειλε στο Υ.Ο !

ΠΗΓΗ : kranos

Η ΕΣΠΕΘ ανεβάζει το ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του ΥΠΕΘΑ, το οποίο από 20 ΑΥΓ 2015 έχει αποσταλεί στο Υ.Ο.(Φ. 400/57/134049 Σ. 1949/20 Αυγ. 2015/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ.ΟΙΚ.ΜΕΡ.& ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
Μετά την ανάγνωση του περιεχομένου και των προτάσεων που υπάρχουν σε αυτό, αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση που προσφέραμε (ιστότοπος και κλειστή ομάδα στο facebook) με αναλύσεις όπου αναφερόμασταν στις δυσμενείς επιπτώσεις που θα επέρχονταν στο ασφαλιστικό των στελεχών των ΕΔ  αν ψηφίζονταν η αρχική τροπολογία αλλά και η τελική-διορθωμένη από το ΥΠΕΘΑ, της 14ης Αυγ 2015 (Διαχωρισμός από Σ.Α., ηλικιακό όριο 58 ετών, κατάργηση των 5 ετών εκστρατείας, τρόπο υπολογισμού σύνταξης σε θεμελιωμένα δικαιώματα μέχρι 31-12-2014 κ.λ.π).
Βέβαια ορισμένοι "έκρυβαν αυτές τις επιπτώσεις κάτω από το τραπέζι". Με την ανάγνωση του εγγράφου του ΥΠΕΘΑ που διαβιβάστηκε στο Υ.Ο. 6 ημέρες μετά την ψήφιση της τροπολογίας της 14ης Αυγ 2015 θα καταλάβετε τι εννοούμε. Διαβάστε και την παράγραφο 7 με πρόταση προσθήκης νέας παρ. και αναρωτηθείτε "αυτά που αναφέρονται καταργήθηκαν;" Επισημαίνεται ότι το έγγραφο έχει ημερομηνία υπογραφής την 20 Αυγ 2015 και δόθηκε στη δημοσιότητα την 29 Σεπ 2015. Αφήνουμε ασχολίαστο το βαθμό ασφαλείας του "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ" και τη δημοσίευση του στο διαδίκτυο.
1. Σε συνέχεια (γ) σχετικού νόμου με τον οποίο ψηφίσθηκαν συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου σας γνωρίζουμε, κατόπιν εντολής της πολιτικής ηγεσίας, τις προτάσεις του ΥΠΕΘΑ επί των σχετικών διατάξεων.
2. Συγκεκριμένα προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4336/2015 και η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 ως εξής:
«4. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας
3. Η παραπάνω τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για τους εξής λόγους:
α. Εγείρονται ζητήματα κανονικότητας της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4336/2015 σύμφωνα με τα (δ) και (ε) σχετικά.
β. Κρίνεται αντιδεοντολογικός ο διαχωρισμός των στελεχών των Ε.Δ. από τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ως προς την αντιμετώπισή τους, η οποία ως τώρα υπήρξε ενιαία στο πλαίσιο του ν. 3865/2010, σε όλους τους μισθολογικούς νόμους περί ειδικών μισθολογίων (ν.3205/03 όπως τροποποιήθηκε) εγείροντας μείζονα προβλήματα ίσης μεταχείρισης αλλά και σκοπιμότητας, δεδομένης της κοινής λειτουργικής σχέσης Ε.Δ.-Σ.Α..
4. Υφίσταται ανάγκη διευκρινίσεως για την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του (α) σχετικού που αφορά στον τρόπο υπολογισμού σύνταξης, καθώς η φράση «για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα» αντικαθίσταται με το άρθρο 1 παρ 2 του ν.4336/15, από τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν», δεδομένης της αποσύνδεσης από τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αλλά και της προσθήκης του γενικού όρου «αποχώρησης». Συγκεκριμένα διαφαίνεται ότι θίγεται ο υπολογισμός της σύνταξης των ασφαλισμένων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης έως την 31-12-2014, παρά των αντιθέτων προβλέψεων περί διατήρησής τους σε άλλες διατάξεις του ν.3865/10. Συνεπώς υπάρχει θέμα άνισης – άδικης μεταχείρισης των στελεχών, που επέλεξαν την παραμονή τους στο στράτευμα ενώ είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2014 και αποχωρούν ή θα αποχωρήσουν μετά την 1-1-2015 με περισσότερα έτη ασφάλισης.
5. Κατόπιν των παραπάνω βάσιμα μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι ψηφισθείσες διατάξεις απέχουν τόσο από τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού, όσο και από τις πραγματικές ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των ΕΔ, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα οικονομοτεχνικών μελετών δημοσιονομικής προσέγγισης. Τίθενται δε ζητήματα μη συμμόρφωσης με τις αρχές της ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, όπως άλλωστε μεταξύ άλλων επισημαίνεται και στα πρακτικά της 2ΗΣ Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ε.Σ. της 12ΗΣ Αυγ. 2015.
6. Όσον αφορά στο ζήτημα της ενδεχόμενης θέσπισης του ηλικιακού ορίου των 58 ετών ως αποκλειστική προϋπόθεση συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας και ως το ελάχιστο όριο συνταξιοδότησης, εφόσον υιοθετηθεί για το σύνολο των στελεχών των ΕΔ, κρίνεται προβληματικό για τους εξής λόγους:
α. Ο χρόνος κατάταξης των στελεχών, ποικίλει ακόμα και μεταξύ στελεχών της ίδιας κατηγορίας (π.χ. η κατάταξη στις Στρατιωτικές Σχολές πραγματοποιείται μεταξύ 18 και 20 ετών, οι δε ΕΠΟΠ δύνανται να καταταγούν μέχρι τα 28), με αποτέλεσμα να μην εξάγεται κοινό άθροισμα ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
β. Δεν θα είναι δυνατή η αποστρατεία ανωτάτων Αξιωματικών των Ε.Δ. πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιλογή της Ηγεσίας των Ε.Δ.. Να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με το ν. 3883/2010 οι αξιωματικοί κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων με τη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας, ήτοι 53 – 55 ετών.
γ. Θα προκύψει άμεση ανάγκη τροποποίησης των σταδιοδρομικών θεσμικών κειμένων που διέπουν την εξέλιξη Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, με αναγκαστική επιμήκυνση του χρόνου παραμονής ανά βαθμό (π.χ. τροποποίηση του ν.3883/10, ν.2439/96 κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση σε ανάλογους νόμους περί ιεραρχίας και εξέλιξης του στρατιωτικού προσωπικού θα απαιτηθούν μεταβατικές διατάξεις.
7. Επιπλέον δέον όπως εξετασθεί η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 20 του ν.3865/2010 ως εξής: «4Α . Στα έτη συντάξιμης υπηρεσίας της παραγράφου 4 συνυπολογίζονται αθροιστικά:
3 α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.
β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.
γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010.»
8. Παρακαλούμε για τις κατεπείγουσες ενέργειές σας

Attachments:
Download this file (asfalistiko_4336_teliko (1).pdf)asfalistiko_4336_teliko (1).pdf[ ]215 kB

ΠΗΓΗ: http://www.espeth.gr/index.php/2013-05-02-21-15-53/233-diavaste-to-empisteftiko-eggrafo-tou-ypetha-me-tis-protaseis-tou-gia-to-asfalistiko-syntaksiodotiko-kathestos-stelexon-e-d-pou-apesteile-sto-y-o

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου