....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Νομοτεχνική βελτώση σε σχέδιο Νόμου για επίδομα παραμεθορίου και στα στελέχη των ΕΔ !

ΠΗΓΗ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠ'....ΩΜΟΥΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Ηλία Νατσιούλα
Πρόταση για νομοτεχνική βελτίωση στο σχεδίου Νόμου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» για το ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ:
Τα λόγια είναι φτώχεια και είναι καιρός να δούμε πράξεις. Ρίχνοντας το μπαλάκι ευθυνών σε άλλους δεν είναι κανείς άμοιρος ευθυνών.
Γιατί να ψηφίσουν ορισμένοι βουλευτές το τρέχων Νομοσχέδιο αν δεν δίνει το επίδομα παραμεθορίου και στα στελέχη των ΕΔ; Θα αποδεχτούν την αδικία με την ψήφο τους και θα λένε ότι φταίνε οι άλλοι; Ο χρόνος και η ψήφος θα δείξει.
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ)
Άρθρο 7 Πεδίο εφαρµογής

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:
α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)…
β) το καλλιτεχνικό…..
γ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι εν γένει αµειβόµενοι µε ειδικά µισθολόγια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15 και 28.
Άρθρο 7 Πεδίο εφαρµογής

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος: α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)…
β) το καλλιτεχνικό…..
γ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι εν γένει αµειβόµενοι µε ειδικά µισθολόγια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15, 19 και 28.
Άρθρο 19 Επίδοµα παραµεθορίων περιοχών

Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε περιοχές της Θράκης, των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα από τα σύνορα στους νοµούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινας, χορηγείται επίδοµα Παραµεθόριων Περιοχών, οριζόµενο σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται…»
Άρθρο 19 Επίδοµα παραµεθορίων περιοχών

Στους υπαλλήλους και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε περιοχές της Θράκης, των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα από τα σύνορα στους νοµούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινας, χορηγείται επίδοµα Παραµεθόριων Περιοχών, οριζόµενο σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται…»
 
Άρθρο 34 Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του ν. 4024/2011….
β. Η περίπτωση 12 της……
γ. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄……..
δ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέρος που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που διέπονται από αυτόν.
 
Άρθρο 34 Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του ν. 4024/2011….
β. Η περίπτωση 12 της……
γ. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄……..
δ. Η παρ 3θ του άρθρου 13 του ΠΔ 200/1993.
ε. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέρος που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που διέπονται από αυτόν.
 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Παρ 3θ Άρθρο 13 θ του ΠΔ 200/1993.
Το Στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή είναι από σπασμένο στο Νομό Έβρου και στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης) ως και το Στρατιωτικό Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρετεί ή τυγχάνει αποσπασμένο στα νησιά Σκύρο, Μύκονο και Θήρα, δικαιούται τέσσερις (4) ημέρες αποζημίωση εκτός έδρας τον μήνα, για εκτέλεση υπηρεσίας, πλέον των δικαιουμένων λόγω θέσης και βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου