....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό !Σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΘΑ πρόσφατα, συνεργάσθηκε, με την Τράπεζα Πειραιώς αναφορικά με προνόμια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (καλύτερη τιμολόγηση σε καταθετικά και χορηγητικά προϊόντα).
Προκειμένου να ξεπεραστούν οι οποιεσδήποτε ασάφειες που αφορούν στην υποβολή των δικαιολογητικών για τα εν αποστρατεία στελέχη, παραθέτουμε αυτά όπως παρακάτω:
 
• ΦΕΚ Αποστρατείας (όχι εγκύκλιος)
• Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύνταξης (ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)
• Ταυτότητα
• Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής (ΕΛΑΣ ή ΚΕΠ)
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα (Φορ. έτους 2015)
• Πρόσφατος λογαριασμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας (να αναγράφεται ο αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας)
• Πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας (για την πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας εάν είναι διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στο λογαριασμό σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας)
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
 
Υπτγος Δημήτριος Μπουζέλος
ΔΒ'Κ/ΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου