....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας σε Υπαξιωματικούς !

ΠΗΓΗ :kranosΤο Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας. Απονέµεται στους µονίµους στην ενέργεια Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς για ευδόκιµη υπηρεσία. ∆ιακρίνεται σε τρεις (3) τάξεις, όπως παρακάτω:
α. Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας Α' Τάξεως: Απονέµεται στο βαθµό του Ανθυπασπιστή. β. Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας Β' Τάξεως: Απονέµεται στο βαθµό του Αρχιλοχία και τους αντιστοίχους του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας.
 γ. Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας Γ' Τάξεως: Απονέµεται στο βαθµό του Ε- πιλοχία και τους αντιστοίχους του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας. Η απονοµή του Μεταλλίου Ευδοκίµου Υπηρεσίας δεν είναι δυνατή, εάν ο Υπαξιωµατικός δε φέρει τουλάχιστον βαθµό Επιλοχία και δεν έχει συµπληρώσει οκταετή υπηρεσία ως Υπαξιωµατικός.
Οι Ανθυπασπιστές που προάγονται σε Αξιωµατικούς, συνεχίζουν να φέρουν το απονεµηθέν σ' αυτούς µετάλλιο. Α΄ τάξεως Β΄ τάξεως Γ΄ τάξεως Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας Α΄ τάξεως Β΄ τάξεως Γ΄ τάξεως ∆ιεµβολή Μεταλλίου Ευδοκίµου Υπηρεσίας.

Ερώτηση το παραπάνω μετάλλιο έχει να χορηγηθεί από την υπηρεσία αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα να αναμένουν αρκετές χιλιάδες Υπξκοί  για την χορήγηση του!
Πότε θα χορηγηθεί;  Θα ενδιαφερθεί κάποιος επιτέλους!!! Η  ηθική αμοιβή αποτελεί κάτι μοναδικό για τα στελέχη των Ε.Δ.
Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου