....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2015 - 2016 !


Σας αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο το οποίο λάβαμε από το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ και αφορά τη βράβευση των μαθητών για την επίδοσή τους κατά το σχολικό έτος 2015-2016 προς ενημέρωση των μελών σας.


Μετά τιμής,
ΣΤΡ (ΕΠ) Γιαννόπουλος Φώτιος
Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι αριστούχοι μαθητές της Β΄και Γ΄τάξης του Λυκείου , σχολικού έτους 2015 - 2016 που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία εσωτερικού και ένας εκ των γονέων είναι :
α.   Εν ενεργεία Στρατιωτικός ή πολιτικός υπάλληλος του ΥΕΘΑ
β.   Απόστρατος Στρατιωτικός του οποίου η αποστρατεία συντελέστηκε κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2015 - 2016.
γ.   Απόστρατος Στρατιωτικός : Ο αριθμός των δικαιούμενων της κατηγορίας αυτής θα καθοριστεί με απόφαση του Κου  Α/ΓΕΣ.
Βαθμός απολυτηρίου  δικαιούμενου χρηματικού βραβείου είναι από 18,1 και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Παράρτημά μας τα παρακάτω :
 1.   Αίτηση γονέα από το Παράρτημα
 2.   Φ/Α απολυτηρίου Λυκείου  ή ελέγχου επίδοσης θεωρημένο.
 4.   Φ/α Αστυνομικής ταυτότητας του μαθητού/τρίας
 5.   Φ/Α Αστυνομικής ταυτότητας του γονέα
 6.   Φ/Α ταυτότητας ΕΑΑΣ
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περιέλθουν στο Παράρτημα ανυπερθέτως μέχρι ΤΗΝ 21 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2016!!!
Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις !!!!

Συνημμένα10:52 π.μ. (Πριν από 4 ώρες) Γραμματεία ΕΑΑΣ

Συμπληρώστε την ΑΙΤΗΣΗ  βράβευσης του μαθητή 

Παράρτημα Νομού Πιερίας

                                                    Αίτηση ( Μαθητή ή Γονέα)
                                                    για βράβευση μαθητών

Στοιχεία Αιτούντος                                             1.   Παρακαλώ όπως βραβεύσετε εμένα ή τον γιό
                                                                            μου ή την κόρη μου..............................................
Βαθμός : ............................                                 μαθητή/τρια τάξεως..............................................
Ονομ/μο : ........................................                   του Λυκείου για το σχολικό έτος .........................
Αρ. Ταυτ. ΕΑΑΣ : ............................                  
Προέλευση : Στρατός...... Χωρ/κή .....                2.   Συνημμένα υποβάλλω τα δικαιολογητικά :
Τόπος διαμονής αιτούντος : ..............                       α.   Φ/Α Απολυτηρίου Λυκείου ή ελέγχου
Πόλη ; ..............................                                        επίδοσης.
Οδός - αριθ: ......................                                       β.   Φ/Α Αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή
ΤΚ : .........................                                                 τρίας.
Τηλ σταθ:.................................                                 γ.   Φ/Α αστυνομικής ταυτότητας γονέα
Τηλ κιν ; .................................                                  δ.   Φ/Α 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
                                                                                  ε.   Φ/Α ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας γονέα
Στοιχεία Σχολείου                                                   στ.   Φ/Α ταυτότητας ΕΑΑΣ

Νομός : ......................                                        3.   Το βραβείο θα το παραλάβω από .....................
Πόλη ; ........................                                               .........................................................................
Οδός - αριθ : ..................
ΤΚ : ................................                                     4.   Εξουσιοδοτώ την ΕΑΑΣ όπως καταθέσει το
Τηλ επικ/νίας ; .....................                                χρηματικό βραβείο στον παρακάτω λογαριασμό
Διευθυντής : .........................                               με ΙΒΑΝ..............................................................

                                                                             .............................................................................   
                                                                              .............................................................................
                                                                              που ανήκει στον/στην..........................................
                                                                              .............................................................................

                                                                                           Κατερίνη ,.........................

                                                                                           Ο Αιτών/ούσα 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου