....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα Υποψηφίου Προέδρου ΔΣ/ΕΑΑΣ Υπτγου ε.α. Χούσου Κων/νου ! ( Εκλογές 19 Φεβρουαρίου 2017 ) !ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΧΟΥΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
  Κωνσταντίνος Χούσος                                  
                    Υποστράτηγος ε.α.
     Υποψήφιος Πρόεδρος του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ.
Τηλ  : 6946479391
E-mail: costas.chousos@yahoo.gr
Website:  http://www.costaschousos.gr/

Προς : Μέλη της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
   
                                    ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου μας, σας παραθέτω τους κύριους στόχους που περιέχει το προγραμμά μου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βασικός και κύριως στόχος  είναι η καθιέρωση ενός  νέου τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΑΑΣ, με άξονα  τη  διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αρχών και λειτουργίας, αξιοποιώντας τα μέλη μας, που διαθέτουν ικανή εξειδίκευση και εμπειρία πάνω στους επειμέρους τομείς της Ενωσης.

Συγκεκριμένα για την υλοποίηση αυτου του στόχου, πρέπει να συγκροτειθούν ομάδες εργασίας με αποκλειστική ενασχόλιση τη σύνταξη μελετών, με τις συνακόλουθες προτάσεις προς το ΔΣ, ώστε αυτές, να κατατείθενται  ολοκληρωμένες  προς  το ΥΕΘΑ για νομοθετικές ή άλλες τυχόν ρυθμίσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο εύλογο είναι ότι, η εφημερίδα μας  (ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ) πρέπει να μετατραπεί σε ένα μαχητικό όργανο  της  ΕΝΩΣΗΣ μας, με ταυτόχρονο στόχο την έγκαιρη, έγκυρη, σαφή και συγκεκριμένη  ενημέρωση των μελών μας.

Εκτιμώ ότι, πέραν των προαναφερομένων, πρέπει να αναφερθώ και σε ορισμένα επιμέρους  θέματα, μείζονος σημασίας:

α. Τα μέλη του ΔΣ  δεν θα πρέπει να εκλέγονται για περισσότερες απο δύο φορές, συμπεριλαμβανομένουν του Πρόεδρου και του Αντιπρόεδρου, καθώς και να μην κατέχουν πολιτική θεση σε πολιτικό κόμμα ώστε να συνδέουν την ανεξαρτησία της λειτουργίας της ΕΑΑΣ.

β. Στα  ΔΣ των  τοπικών παραρτημάτων θα συμμετέχουν και εκλέγονται όλοι οι ε.α. Αξκοι, ανεξαρτήτως προέλευσης και βαθμού. Προυπόθεση βέβαια για την πρότασή μου αυτή είναι η αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

γ. Πρέπει να θεσμοθετηθεί η θέση του Εκπροσώπου Τύπου για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και προώθηση των θεμάτων μας στα ΜΜΕ.

δ. Απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης μας η ίδρυση/δημιουργία νομικής και οικονομικής διεύθυνσης, όπου αξιοποιούνται   οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν  εξειδίκευση σε νομικά και οικονομικά θέματα.
ε. Η  αναμόρφωση, άλλως αναβάθμιση της υπάρχουσας εκλογικής διαδικασίας, όπως  η καθιέρωση επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου κτλ.. κρίνεται πλέον απαραίτητη.      
Επιπρόσθετα:

Κρίνω σκόπιμη την επιδίωξη συνεργασίας με συνδέσμους Τάξεων- Ενώσεις Ομοσπονδίες – Συλλόγους κ.ά.  τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας, όσο και στο εξωτερικό (με τις αντίστοιχες ενώσεις), ιδίως στις χώρες της Ε.Ε.

΄Ομοια, κρίνω  αναγκαία και επιτακτική την πραγματοποίηση δημόσιας συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.  στο Πολεμικό Μουσείο,    τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, καθως και συνεδριάσεις ανά περιφέρεια  σε τακτά  χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρχει συντονισμός της Ε.Α.Α.Σ. με τα Παραρτήματα με στόχο τη δυναμική επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων σε ενιαία βάση.

Διευκρινίζω ότι, για να πετύχουμε τη μεγιστοποίηση της ισχύος της ΄Ενωσής μας είμαι ενάντιος σε κάθε  διάκριση  μεταξύ των μελών μας,  ανεξαρτήτως προελεύσεως!

ΕΘΝΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αυτονόητο είναι  ότι,  η Ε.Α.Α.Σ. οφείλει  να παρεμβαίνει διακριτικά σε Εθνικά και Κοινωνικά θέματα  που αφορούν την Πατρίδα μας, συγκεκριμένα μάλιστα, όπου η ηγεσία του Γ.Ε.Σ. αδυνατεί  εξαιτίας  του ισχύοντος  Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιδιώξεις της ΄Ενωσής μας είναι:

α. Η ενοποίηση  των  ταμείων των τριών κλάδων, με  στόχο να εξισορροπήσουν τα αντίστοιχα μερίσματα.

β. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ και ΤΕΘΑ ώστε να υπάρξουν άμεσα οφέλη   για τα μέλη μας με την ταυτόχρονη  δρομολόγηση δίκαιων λύσεων για τα μέλη ΑΟΟΑ-ΟΣΜΑΕΣ  από την διεκδίκιση  των  δικαιωμάτων μας που αφορούν τα οικόπεδα Πικερμίου και ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου.
γ. Η αντιμετώπιση των ήδη υπερβολικών περικοπών των συντάξεώνμας, με ταυτόχρονες ενέργειες,  ώστε να προλάβουμε τυχόν καινούργιες που θα δρομολογηθούν,  καθώς και αναδρομική επιστροφή του υπολοίπου 50 % των χρημάτων που ήδη ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2013.
δ. Η διατήρηση του δικαιώματος για εργασία όλων των αποστρατευμένων, χωρίς την περικοπή του 60% της σύνταξης. ΄Ομοια  και η λήψη της σύνταξης από τις συζύγους των θανόντων συναδέλφων άνευ ορίου ηλικίας.
ε. Επίλυση των προβλημάτων του ΜΤΣ που χρονίζουν, ανακαιφαλεοποίηση των αποθεματικών λόγο PSI από την τράπεζα της Ελλάδος. Διαχωρισμός ΕΚΟΕΜΣ από ΜΤΣ, καθώς και ο μη υπολογισμός στη σύνταξη.

ΥΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΠΡΟΝΟΙΑ

α. Απαιτείται  ριζική αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται σε ΝΙΜΤΣ – Στρατιωτικά Νοσοκομεία/Πτέρυγες ΝΙΜΤΣ, με ταυτόχρονη άμεση  αξιοποίηση των πτερύγων στις εγκαταστάσεις παλαιών στρατιωτικών νοσοκομείων ( π.χ. Θεσσαλονίκης, Πατρών κτλ.). Εξίσου σημαντική η επιδίωξη «ειδικής σύμβασης» με ξενοδοχεία  των πόλεων, όπου  στα οποία θα φιλοξενούνται τα μέλη μας και οι συνοδοί τους,  σε περιπτώσεις σοβαρών ιατρικών εξετάσεων και νοσηλείας.

β. Κρίνεται αναγκαία η ίδρυση στο ΝΙΜΤΣ γραφείου Αποστράτων Αξ/κών και ορφανικών οικογενειών,  με στόχο και αρμοδιότητα την ενημέρωσή τους και την παρακολούθηση των θεμάτων τους.
γ. Ίδρυση Τράπεζας  Αίματος με την κύρια συμμετοχή μαθητών από τις παραγωγικές σχολές  του Ε.Σ., με ταυτόχρονη καθιέρωση Ημέρας Εθελοντικής Αιμοδοσίας  του Ε.Σ.

δ. Ίδρυση Ταμείου  Αλληλεγγύης  προς ενίσχυση των μελών της ΄Ενωσής μας, αλλά και των ορφανικών οικογενειών, που προβλέπεται  ήδη από το καταστατικό στους σκοπούς της ΕΑΑΣ, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί! (Σύμφωνα με ΔΙΑΥΓΕΙΑ έσοδα από τον απολογισμό της ΕΑΑΣ οικονομικού έτους 2015 844.411,95 Ευρώ)


ε. Δημιουργία μονάδων φροντίδας  ηλικιωμένων ή συμβάσεις με τέτοιες υπάρχουσες μονάδες στις μεγάλες πόλεις .ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Α.Σ.

-Μεγιστοποίηση του ΚΥΡΟΥΣ της.
-Συνεργασία με τα ανώτατα πνευματικά,  πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματα της πατρίδας μας, όπως η  Ακαδημία Αθηνών, όμοια και φορείς  που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ε.Δ.
- Συμμετοχή της ΕΑΑΣ στη Διαδικασία λήψεως αποφάσεως για τα θέματα που αφορούν τα μέλη της.
-Χρησιμοποίηση της πληροφορικής.
-Επιλογή των Μελών στα ΚΑΑΥ με ΝΕΑ, ΔΙΚΑΙΑ κριτήρια και μεγαλύτερη εκμετάλευση των παροχών.
-Δημιουργία κινήτρων και προυποθέσεων για απόκτηση ταυτότητας.
-Λέσχη Παπάγου : Μετά την προσφυγή του ΜΤΣ για έξωση της ΕΑΑΣ από τη λέσχη Αποστράτων Παπάγου, δεσμεύομαι ότι δε θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση από την υφιστάμενη κατάσταση και δεν θα αγγίξει κανείς τη λέσχη Παπάγου των Αποστράτων.
-Παρουσίαση / προβολή,   προώθηση, βράβευση του συγγραφικού – εικαστικού έργου συναδέλφων μας.
-Δημιουργία  Γραφείου Προτάσεων και Παραπόνων ανά Περιφέρεια.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είμαι αποφασισμένος, ως ένας νέος, δυναμικός, εκσυγχρονισμένος και με ενέργεια, συνάδελφός σας,  να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για τη μεγιστοποίηση του κύρους της ΄Ενωσή μας, πιστεύοντας ότι θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας!

Είμαι πεπισμένος ότι καλύτερος φορέας για την προάσπιση των συμφερόντων μας, είναι η ΙΣΧΥΡΗ και ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΑΑΣ, που θα διευθύνεται από ενα ΔΥΝΑΜΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΔΣ.
Τα δικαιώματά μας αποκτήθηκαν με μεγάλες θυσίες παλαιοτέρων Συναδέλφων γι’ αυτό πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να οδηγήσουμε την ΕΝΩΣΗ σε μια ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΟΧΗ.

Για τους  λόγους  αυτούς,
σας    ΖΗΤΩ
να με εμπιστευτείτε με τη ψήφο σας,  στις 19/2/2017,
για μια
ΙΣΧΥΡΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ   Ε.Α.Α.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου