....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ειδικά Μισθολόγια: Κρίσιμη σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ για επιδόματα και συντάξεις !

ΠΗΓΗ :  armynow
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη από μια σειρά συσκέψεων που θα καθορίσουν τον τρόπο υπολογισμού των κρατήσεων, σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο.
Στο ΥΠΕΘΑ λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νόμου και με την πίεση του χρόνου να δοθούν λύσεις, συγκροτήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες επιτροπή που θα εξετάσει τις επιπτώσεις του νέου νόμου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτροπή συγκροτήθηκε στις 4 Αυγούστου και μέσα σε ένα μήνα, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει να συντάξει σχέδιο νόμου και κανονιστικές πράξεις για τα νέα ποσοστά κρατήσεων και λοιπά θέματα που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων του νέου Μισθολογίου του ν.4472/2017
.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Δαβάκης: Κινδυνεύουν τα Μετοχικά Ταμεία με τα νέα Ειδικά Μισθολόγια;
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση η επιτροπή αποτελείται από τους:
α. Ταξχο (Ο) Δρόσο Δημήτριο της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, ως πρόεδρο
β. Σμχο (Ο) Βερέμη Ιωάννη της ΔΑΕ/Γ3
γ. Ασμχο (Ο) Ασκονίτου Λασκαρίνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
δ. Πχη (Ο) Σούφη Ευάγγελο ΠΝ του ΓΕΝ/Ε3- V
ε. Τχη (Ο) Κάππα Δημήτριο της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
στ. Τχη (ΝΟΜ) Καρανίκα Αθανάσιο του ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ
ζ. Λγο (ΝΟΜ) Κόλτση Παρασκευή της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
η. Λγο (Ο) Δημητριάδη Σωτήριο του ΓΕΣ/ΔΟΙ
2. Έργο της επιτροπής είναι η επεξεργασία των νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονιστικών πράξεων, που διαβιβάστηκαν δυνάμει του (α) σχετικού και η σύνταξη του απαιτούμενου σχεδίου νόμου και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονιστικών Πράξεων, με τα οποία θα καθορίζονται τα νέα ποσοστά κρατήσεων και λοιπά θέματα που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων του νέου Μισθολογίου του ν.4472/2017.

Τυχόν έτερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων, Ειδικών Λογαριασμών και λοιπών Φορέων-Κλάδων των Ε.Δ δύναται να περιληφθούν στα υπόψη σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων και εφόσον δεν υφίσταται δημοσιονομικό κόστος.

3. Ημερομηνία περάτωσης του έργου αυτής ορίζεται η 5-9-2017, οπότε και τα ως άνω σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων θα υποβληθούν στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, για την περαιτέρω προώθησή τους.
4. Σύσκεψη της παραπάνω Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00, ενώ απαιτούμενες λοιπές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα της προέδρου της επιτροπής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου