....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση Αποστράτων: Η Απόφαση 4/18 του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. που αφορά το υπόλοιπο 50%


Η απόφαση 4/16-01-2018 του Τριμελούς Συμβουλίου του Σ.τ.Ε αφορά τη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου στην απόφαση 1125/2016 με την οποία ο Ν.4307/2014 ο οποίος αναπροσάρμοζε τις συντάξεις των αποστράτων ΜΟΝΟ κατά 50% ,μετά την μείωση με το μνημονιακό νόμο 4093/2912, καίτοι με την απόφαση του Σ.τ.Ε 2193/2014 ακυρωνόταν η ΟΙΚ. 2/83408/0022/14/11/2012 του ΥΠ.ΟΙΚ και διατασσόταν η επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012.
Η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε μετά από σκεπτικό που περιλαμβάνεται με 11 σελίδες αποφαίνεται:....

                                                               ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
«Με τα δεδομένα αυτά, κατά την κρίση του Συμβουλίου, συντρέχει περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης (ΥΠ.ΟΙΚ) προς την 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε, για το λόγο δε αυτό πρέπει να κληθεί η Διοίκηση να συμμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ. 1 του Ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του Π. Διατάγματος 61/2004 και καταλήγει: . .

Για τους λόγους αυτούς:
Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου του Δημοσίου (ΥΠ.ΟΙΚ) 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε .
Καλεί το ΥΠ.ΟΙΚ. ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΊ προς την εν λόγω απόφαση εντός 8 μηνών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.
Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 23η ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2018».

Επιπρόσθετα :
Το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης εντός οκτώ μηνών θα εφαρμόσει το Ν.3068/2002 αρθ. 3 παρ. 1 που προβλέπει τα εξής:
«Αν η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στη ταχθείσα προθεσμία , το Τριμελές Συμβούλιο βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
Εάν μετά την επιβολή της χρηματικής κύρωσης η Διοίκηση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται μπορεί να επιβληθεί από το Τριμελές Συμβούλιο και νέα χρηματική κύρωση .


Αναρτήθηκε από aeroporia apostratos στις 9:15 π.μ. Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου