....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Συντάξεις: Σε πλήρη ετοιμότητα εν΄ όψει των αποφάσεων του ΣτΕ !

Γράφει ο

       ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ

       Υποστράτηγος (ΕΜ) ε.α.

       Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.


    1. Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε σε εξέλιξη τα παρακάτω θέματα:

       
       α. Αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής των τριών ενώσεων κατά του Ν.4387/2016 (νέο ασφαλιστικό) που επιδικάστηκε την 06 Οκτ 2017.


       β. Αναμένουμε την απόφαση της τριμελούς επιτροπής του ΣτΕ επί του αιτήματος των τριών (3) Ενώσεων, για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τις αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2016 της ολομέλειας του ΣτΕ κατά των Ν.43071/14 και 4093/12 αντίστοιχα. Υπ’όψιν ότι η υπόθεση ύστερα από δύο (2) αυτεπάγγελτες αναβολές θα συζητηθεί στις 09 Μαΐου 2018.
Εκτιμάται ότι θα είναι θετική, στο πνεύμα της απόφασης που εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες, για το ίδιο θέμα.

      γ. Αναμένεται ο καθορισμός των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Ν. Κατρούγκαλου (Ν.4387/16) και με βάση την αξιολόγησή τους θα αντιδράσουμε.

Υπάρχει μια θετική εξέλιξη στο θέμα αυτό, ενώ υπήρχε ένδειξη ότι το μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης έφτανε το 42,8% στα 40 έτη και άνω, διευκρινίστηκε σε συνεργασία του συντονιστικού των 3 ενώσεων με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται κατά 2% για κάθε συντάξιμο χρόνο άνω των 40 ετών.Αυτό αφορά τους έχοντες τα πλασματικά χρόνια και τους έχοντες συντάξιμα εξάμηνα(υποβρυχίων, ειδικών δυνάμεων αεροπόρων κ.α) τα οποία θα προσμετρηθούν κανονικά.
Οι Στρατιωτικοί είναι ο μοναδικός κλάδος στον οποίο οι εργαζόμενοι αποστρατεύονται, συνταξιοδοτούνται, με μονομερή απόφαση της υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, με τον χαρακτηρισμό «ευδοκίμως τερματίσαντες» την σταδιοδρομία τους, χωρίς πάντοτε να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια για να δικαιούνται πλήρη σύνταξη.

Εξαίρεση φυσικά, αποτελούν οι συνάδελφοι που δηλώνουν παραίτηση. Η Ένωση καταβάλλει προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναρμόδιων φορέων, για την εξάλειψη ή τουλάχιστον την αισθητή μείωση των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει το θέμα.


    2. Η ΕΑΑΣ δια του συντονιστικού των 3 Ενώσεων Απόστρατων Αξκών (ΕΑΑ) από την πρώτη μέρα των περικοπών των αποδοχών μας, έχει θέση ως στόχο την ανάσχεση της κατηφόρας, που έχουν πάρει οι συντάξεις μας.

Προσέφυγε στην ολομέλεια του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους αντιλαϊκούς Ν.4093/12 και 4307/14.

Δικαιώθηκε, επεστράφη στους συναδέρφους το 50% και αγωνίζεται να δοθεί από την κυβέρνηση και το υπόλοιπο 50%!!!

         α. Μετά από τις προσφυγές των τριών Ενώσεων Απόστρατων Αξκών στο τριμελές Συμβούλιο συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ, για την μη συμμόρφωση της Διοίκησης με προηγούμενες αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ , που έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις μισθών και συντάξεων των Ν.4093/12 και 4307/14, το εν λόγω όργανο, αφού συνήλθε υπό την προεδρία του προέδρου του ΣτΕ κ. Ν. Σακελλαρίου , με τις αποφάσεις του 3 και του 4/2018 έδωσε περιθώριο 8 μηνών στην Διοίκηση να αποκαταστήσει τους μισθούς και τις συντάξεις των στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α στο καθεστώς της 31-07-12 και να επιστρέψει αναδρομικά περιόδου 01/8/12 έως 01/1/17.

  β. Οι αποφάσεις 3 και 4/18 καταρρίπτουν την επιχειρηματολογία ότι με τον Ν.4307/14 τελείωσε η επαναφορά των συντάξεων στο καθεστώς της 31-07-12, γιατί και το ΣτΕ αλλά και η τριμελής Επιτροπή συμμόρφωσης έχουν εξετάσει και έχουν κρίνει ως αντισυνταγματικό και τον Ν.4307/14.


         γ. Καλούμε την κυβέρνηση και ειδικά τον Υπουργό Οικονομικών επιτέλους να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του ΣτΕ, γιατί αλλιώς παραβιάζουν την παράγραφο 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος.

          δ. Δηλώνουμε ότι ο δικαστικός και όχι μόνον αγώνας μας θα συνεχισθεί μέχρι την τελική και ολοκληρωτική δικαίωσή μας.


     3. Εισφορά Αλληλεγγύης Στόχος της Ε.Α.Α.Σ. είναι η εφαρμογή της υπ’αριθμ 244/2017 απόφασης του Ελεγκτικού συνεδρίου με την οποία καθορίσθηκε η διακοπή της παρακράτησης της εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).


      4. Ειδικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

          Τα στελέχη των Ε.Δ δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στις διατάξεις του Ν.4387/2016, διότι η σύνταξη τους δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα.

Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο ουδέποτε ίσχυσαν γι’ αυτά (τα στελέχη) οι διατάξεις του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε και λειτούργησε από το 1950 και μετά. 


Οι αποδοχές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (στελέχη) δεν είναι προϊόν συλλογικών διαπραγματεύσεων αλλά καθορίζονται από την πολιτεία όπως περιγράφω και παραπάνω.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους φορείς ασφάλισής τους, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της υπ’αρίθμ.2192/14 απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε συνέχεια του παραπάνω γεγονότος και η σύνταξή τους, ως συνέχεια των αποδοχών τους, δεν έχει τον κοινωνικό χαρακτήρα που απαιτεί το κοινωνικό ασφαλιστικό μας σύστημα και για τους λόγους αυτούς δεν ενέταξε ποτέ, το κράτος (εργοδότης) τα στελέχη των Ε.Δ, σε φορέα Επικουρικής Ασφάλισης.


Εντελώς ξαφνικά, με τον παραπάνω νόμο, τα στελέχη των Ε.Δ εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) χωρίς η σύνταξή τους, να έχει κοινωνικό χαρακτήρα και χωρίς φυσικά να αντιμετωπίζεται όπως οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι.


Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης.

Ένας δημόσιος υπάλληλος, εγκαταλείπει την εργασία του με αίτησή του ή με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Αντίθετα, ο Στρατιωτικός κρίνεται κάθε χρόνο, έχει όριο ηλικίας σε κάθε βαθμό και σχεδόν πάντοτε αποστρατεύεται παρά την θέλησή του, πολύ νωρίτερα από τα ηλικιακά κριτήρια που θεσπίζει η πολιτεία.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η ανταποδοτική σύνταξη του Στρατιωτικού να υπολείπεται, κατά πολύ αυτής του δημοσίου υπαλλήλου.


Η ΕΑΑΣ και το συντονιστικό των τριών (3) Ενώσεων (ΕΑΑ) έχουν προσφύγει στο ΣΤΕ για τον Ν.4387/16 (Κατρούγκαλου).


    5. Μετά από πρόταση του ΔΣ/ΕΑΑΣ προς το ΔΣ/ΜΤΣ, στο οποίο η Ένωση εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της, ελήφθη ομόφωνα απόφαση για πρόταση απονομής μερίσματος σε δικαιούχους λόγω χηρείας χωρίς να έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Εκδόθηκε την 10/1/18 σχετική αναλυτική ανακοίνωση.
 6. Την 30 Ιαν 2018 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο του πολιτικού κόμματος «Ποτάμι» με πρωτοβουλία της ΕΑΑΣ.

Του ετέθησαν τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ένωσης και υπεβλήθη σχετικό υπόμνημα.


Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΑΣ παρακολουθεί στενά όλα τα θέματα κλάδου και είναι σε συνεχή ετοιμότητα.

Επιδίωξή μας είναι να καταστήσουμε κοινωνούς των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, όλους τους θεσμικούς πολιτειακούς παράγοντες της χώρας.

        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου