....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Η Αγία και Μεγάλη Πέμπτη.


Τη Μεγάλη Πέμπτη εορτάζουμε τα σωτήρια γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, τον ιερό Νιπτήρα, την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας, την Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου και την Προδοσία του Ιούδα.
«Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες αλληλοδιαδόχως εκ τε των θείων αποστόλων και των ιερών Ευαγγελίων παραδεδώκασιν ημίν τέσσερα τινα εορτάζειν, τον ιερόν Νιπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον (δηλαδή την παράδοσιν των καθ’ ημάς φρικτών μυστηρίων), την υπερφυά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν». Αυτό είναι το συναξάρι της Μ. Πέμπτης. Από σήμερα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Θείο Πάθος. Την Μεγάλη Πέμπτη οι θείοι πατέρες καθόρισαν να εορτάζουμε τα μεγάλα γεγονότα που συνέβηκαν την ημέρα που ο Χριστός μας συνελήφθηκε από τους ανόμους εχθρούς Του. Σύμφωνα με τα ιερά Ευαγγέλια την Πέμπτη ημέρα εκείνης της εβδομάδος ο Κύριος, ως Θεός, γνωρίζοντας τα μέλλοντα να συμβούν θέλησε να δειπνήσει για τελευταία φορά με τους αγαπημένους Του μαθητές. Γι’ αυτό οργάνωσε τραπέζι σε κάποιο υπερώο της Ιερουσαλήμ. Ο δείπνος αυτός έγινε την Πέμπτη το βράδυ, ονομάζεται δε Μυστικός Δείπνος επειδή κατά τη διάρκειά του έλαβαν χώρα σπουδαιότατα γεγονότα που έχουν σχέση με τη σωτηρία μας, ακατανόητα στο ανθρώπινο μυαλό.

Η σημασία της Μεγάλης Εβδομάδας.
Μέσα στή Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν πρωτεύουσα θέση ἔχει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ὅλα ὅσα δηλαδή ἔπαθε γιά μᾶς καί τά περιγράφει μέ λεπτομέρειες ἡ Ἐκκλησία, τούς ἐμπτυσμούς, τά ραπίσματα, τούς κολαφισμούς, τόν ἀκάνθινο στέφανο, τό ὄξος καί ὅλα τά ἄλλα δέν τά λέει γιά νά λυπηθοῦμε τόν Χριστό.Τά περιγράφει γιά νά βοηθήσει ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Γιά νά μᾶς δείξει πόσο μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστός καί νά συγκινήσει τήν καρδία μας νά τόν ἀγαπήσουμε, καί ἀγαπώντας Τον νά σωθοῦμε, νά ζήσουμε αἰώνια μαζί Του.Ἀκόμη γιά νά καταλάβουμε πώς ὅλα αὐτά ἔγιναν εἰς ἄφεσιν τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν. Πόσο δυνατό εἶναι αὐτό τό πράγμα, πού λέμε στήν Ἐκκλησία κάθε φορά πού τελοῦμε τή Θεία Εὐχαριστία: «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο ἐστι τό αἷμα μου τό τῆς Καινῆς Διαθήκης τό ὑπέρ ὑμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενων εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Δηλαδή αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος ὅπως εἶναι στήν πραγματικότητα, λερωμένος ὁλόκληρος ἀπό τήν ἁμαρτία καί μπαίνει σ’ἕνα πέλαγος τό ὁποῖο εἶναι τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ πού τό ἔδωσε γιά μᾶς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Κοινωνώντας αὐτό τό σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου καθαρίζει ἡ ὕπαρξή μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί σωζόμαστε, δηλαδή ξαναβρίσκουμε τόν ἑαυτό μας καί ἀπαλλασσόμαστε ἀπό τόν θάνατο.

Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου