**** Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα γραφεία μας, στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος: πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ****

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Α.Α.Σ. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ( ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ Κ.Α.Α.Υ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024)

 

Ανακοινώνεται στα μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας ότι εκδόθηκε η δγή για τον Παραθερισμό στα ΚΑΑΥ για το έτος 2024.Τα μέλη  του Παραρτήματος που επιθυμούν να παραθερίσουν θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους έως Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00 ανυπερθέτως  στα γραφεία του παραρτήματος (Κανάρη 2,2ος όροφος). Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθείσες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν αιτήσεις επισκεπτόμενοι τα γραφεία. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με φυσική παρουσία των μελών στην Γραμματεία του Παραρτήματος κάθε Τρίτη και Παρασκευή από την Τρίτη 26 Μαρ. 2024  έως και την Τρίτη 16 Απριλίου 2024,από τις 11:00 έως τις 14:00.Υπόψιν ότι τα μέλη  που επιθυμούν μπορούν και ηλεκτρονικώς να υποβάλουν την αίτηση τους στο e-mail : eaaspierias@gmail.com αρκεί να μην είναι ελλιπώς συμπληρωμένη, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή με ανακριβή στοιχεία, διότι θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες σύμφωνα με την ΠαΔ 9-24 /2018 και την εκδοθείσα  ΜοΔ 9-6/2022 της 1ης Μ.Π <<ΣΜΥΡΝΗ>> που αφορά τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς.

Επίσης υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι:

α. Για τα ενήλικα άγαμα τέκνα 18 έως 25 ετών, τα οποία δεν αναγράφονται στο φύλλο μισθοδοσίας, αλλά βαρύνουν ως εξαρτώμενα μέλη τον αιτούντα (φοιτητές, στρατεύσιμοι, εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), προσκομίζεται πρόσφατη (εντός διμήνου) βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος που παρακολουθούν, της Μονάδας στην οποία υπηρετούν ή αντίστοιχα της εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

β. Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ «Σειρών  Προτίμησης». Σε περίπτωση που για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε (5), τότε με την αίτησή του, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι, σε περίπτωση που δεν επιλεγεί για παραθερισμό, αυτό θα οφείλεται και στο γεγονός της μη δήλωσης πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης»

γ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τo (α) σχετικό τα άγαμα στελέχη και άγαμο πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα παραθερισμού μόνο στην 1η - 2η και 11η – 12η σειρά παραθερισμού. Τονίζεται ότι αιτήσεις από την εν λόγω κατηγορία δικαιούμενων παραθερισμού, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνο σειρές διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί.

δ. Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις παραθερισμού που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ελλιπώς συμπληρωμένες, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή με ανακριβή στοιχεία, θα θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί και οι αντίστοιχοι δικαιούχοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

ε. Επίσης υπενθυμίζεται ότι για να χαρακτηρισθεί ΑΜΕΑ ένα άτομο θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο τινά . Να έχει αναπηρία από 67% και άνω ΚΑΙ να μην μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής. Επίσης το Δ/Σ της Ε.Α.Α.Σ. θεσπίζει από φέτος ότι οι ΑΜΕΑ υποχρεωτικά να δηλώνουν  τουλάχιστον πέντε (5) σειρές παραθερισμού.

Το ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2024 θα λειτουργήσει σε δώδεκα (12) παραθεριστικές σειρές, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των δικαιούχων παραθερισμού, όπως παρακάτω:

 α. Παραθεριστικές Σειρές:

 1)    1η από Σάββατο 18 Μαι. έως  Δευτέρα  27 Μαι. 2024. 

 2)    2η από Τετάρτη  29 Μαι. έως  Σάββατο 08 Ιουν. 2024.

 3)    3η από Δευτέρα 10 Ιουν. έως Τετάρτη 19 Ιουν. 2024.

 4)    4η από Παρασκευή  21 Ιουν. έως  Δευτέρα  01 Ιουλ. 2024.

 5)    5η από Τετάρτη  03 Ιουλ. έως  Σάββατο 13 Ιουλ. 2024.

 6)    6η από Δευτέρα 15 Ιουλ. έως Πέμπτη 25 Ιουλ. 2024.

 7)    7η από Σάββατο 27 Ιουλ. έως Τρίτη 06 Αυγ. 2024.

 8)    8η από Πέμπτη  08 Αυγ. έως Κυριακή 18 Αυγ. 2024.

 9)    9η από Τρίτη 20 Αυγ. έως Πέμπτη 29 Αυγ. 2024.

10)  10η από Σάββατο 31 Αυγ. έως Τρίτη 10 Σεπ. 2024.

11)  11η από Πέμπτη 12 Σεπ. έως Κυριακή 22 Σεπ. 2024.

12)  12η από Τρίτη 24 Σεπ. έως Παρασκευή 04 Οκτ. 2024.

β. Στις παραπάνω παραθεριστικές σειρές προσμετράτε μόνο ο αριθμός των ημερών διανυκτέρευσης και όχι η ημέρα της λήξης της κάθε -2- παραθεριστικής σειράς, στην οποία αποχωρούν οι δικαιούχοι παραθερισμού.

SOS:Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού μέχρι την Τρίτη 16  Απρ. 2024 ανυπερθέτως  στα γραφεία του παραρτήματος (Κανάρη 2 ,2ος όροφος) . Μετά την  παραπάνω  ημερομηνία  καμία  αίτηση  δεν θα γίνεται  δεκτή. Επίσης δηλώσεις παραθερισμού που θα υποβάλλονται ελλιπείς θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες βάσει της  ΠαΔ 9-24 /2018 και της εκδοθείσας  ΜοΔ 9-6/2022 της 1ης Μ.Π <<ΣΜΥΡΝΗ>> που αφορά τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς. Τέλος παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση να διαβάσουν προσεκτικά  τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ.


Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας                       
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου