**** Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα γραφεία μας, στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος: πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ****

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Α.Α.Σ. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ( ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ Κ.Α.Α.Υ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023)

 

Ανακοινώνεται στα μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας ότι εκδόθηκε η δγή για τον Παραθερισμό στα ΚΑΑΥ για το έτος 2023.Τα μέλη  του Παραρτήματος που επιθυμούν να παραθερίσουν θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους έως Τρίτη 18 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 ανυπερθέτως  στα γραφεία του παραρτήματος (Κανάρη 2,2ος όροφος). Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθείσες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν αιτήσεις είτε ηλεκτρονικά μέσω ΜΠΛΟΚ (http://eaaspierias.blogspot.com) είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με φυσική παρουσία των μελών στην Γραμματεία του Παραρτήματος κάθε Τρίτη και Παρασκευή από την Τρίτη 28 Μαρ. 2023  έως και την Τρίτη 18 Απριλίου 2023,από τις 10:00 έως τις 13:30.Υπόψιν ότι τα μέλη  που επιθυμούν μπορούν και ηλεκτρονικώς να υποβάλουν την αίτηση τους στο e-mail : eaaspierias@gmail.com αρκεί να μην είναι ελλιπώς συμπληρωμένη, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή με ανακριβή στοιχεία, διότι θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες σύμφωνα με την ΠαΔ 9-24 /2018 και την εκδοθείσα  ΜοΔ 9-6/2022 της 1ης Μ.Π <<ΣΜΥΡΝΗ>> που αφορά τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς.

Επίσης υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι:

α. Για τα ενήλικα άγαμα τέκνα 18 έως 25 ετών, τα οποία δεν αναγράφονται στο φύλλο μισθοδοσίας, αλλά βαρύνουν ως εξαρτώμενα μέλη τον αιτούντα (φοιτητές, στρατεύσιμοι, εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), προσκομίζεται πρόσφατη (εντός διμήνου) βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος που παρακολουθούν, της Μονάδας στην οποία υπηρετούν ή αντίστοιχα της εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

β. Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ «Σειρών  Προτίμησης». Σε περίπτωση που για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε (5), τότε με την αίτησή του, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι, σε περίπτωση που δεν επιλεγεί για παραθερισμό, αυτό θα οφείλεται και στο γεγονός της μη δήλωσης πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης»

γ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τo (α) σχετικό τα άγαμα στελέχη και άγαμο πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα παραθερισμού μόνο στην 1η - 2η και 11η – 12η σειρά παραθερισμού. Τονίζεται ότι αιτήσεις από την εν λόγω κατηγορία δικαιούμενων παραθερισμού, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνο σειρές διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί.

δ. Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις παραθερισμού που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ελλιπώς συμπληρωμένες, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή με ανακριβή στοιχεία, θα θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί και οι αντίστοιχοι δικαιούχοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

ε. Επίσης υπενθυμίζεται ότι για να χαρακτηρισθεί ΑΜΕΑ ένα άτομο θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο τινά . Να έχει αναπηρία από 67% και άνω ΚΑΙ να μην μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής. Επίσης το Δ/Σ της Ε.Α.Α.Σ. θεσπίζει από φέτος ότι οι ΑΜΕΑ υποχρεωτικά να δηλώνουν  τουλάχιστον πέντε (5) σειρές παραθερισμού.

Το ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023 θα λειτουργήσει σε δώδεκα (12) παραθεριστικές σειρές, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των δικαιούχων παραθερισμού, όπως παρακάτω:

 α. Παραθεριστικές Σειρές:

 1)    1η από Πέμπτη 11 Μαι. έως Κυριακή  21 Μαι. 2023. 

 2)    2η από Τρίτη  23 Μαι. έως Πέμπτη 01 Ιουν. 2023.

 3)    3η από Σάββατο 03 Ιουν. έως Τρίτη 13 Ιουν. 2023.

 4)    4η από Πέμπτη 15 Ιουν. έως Κυριακή  25 Ιουν. 2023.

 5)    5η από Τρίτη 27 Ιουν. έως Πέμπτη 06 Ιουλ. 2023.

 6)    6η από Σάββατο 08 Ιουλ. έως Τρίτη 18 Ιουλ. 2023.

 7)    7η από Πέμπτη 20 Ιουλ. έως Κυριακή 30 Ιουλ. 2023.

 8)    8η από Τρίτη 01 Αυγ. έως Πέμπτη 10 Αυγ. 2023.

 9)    9η από Σάββατο 12 Αυγ. έως Τρίτη 22 Αυγ. 2023.

10)  10η από Πέμπτη 24 Αυγ. έως Κυριακή 03 Σεπ. 2023.

11)  11η από Τρίτη 05 Σεπ. έως Πέμπτη 14 Σεπ. 2023.

12)  12η από Σάββατο 16 Σεπ. έως Τρίτη 26 Σεπ. 2023.

β. Στις παραπάνω παραθεριστικές σειρές προσμετράτε μόνο ο αριθμός των ημερών διανυκτέρευσης και όχι η ημέρα της λήξης της κάθε -2- παραθεριστικής σειράς, στην οποία αποχωρούν οι δικαιούχοι παραθερισμού.

SOS:Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού μέχρι την Τρίτη 18  Απρ. 2023 ανυπερθέτως  στα γραφεία του παραρτήματος (Κανάρη 2 ,2ος όροφος) σύμφωνα με τα μέτρα κατά της πανδημίας όπως αναφέρουμε στην αρχή. Μετά την  παραπάνω  ημερομηνία  καμία  αίτηση  δεν θα γίνεται  δεκτή. Επίσης δηλώσεις παραθερισμού που θα υποβάλλονται ελλιπείς θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες βάσει της  ΠαΔ 9-24 /2018 και της εκδοθείσας  ΜοΔ 9-6/2022 της 1ης Μ.Π <<ΣΜΥΡΝΗ>> που αφορά τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς. Τέλος παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση να διαβάσουν προσεκτικά  τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε  για το θέμα κάνοντας κλικ πάνω στο κάθε έγγραφο που σας ενδιαφέρει και να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

 1. Διαταγή ΚΑΑΥ 2023 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

2. Υπόδειγμα αίτησης Αξκού

3. Υποδ. αίτησης Ορφαν. Οικογένειας

4. Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

 

Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας                       
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου