....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Σημαντικά μέτρα μέριμνας του ΓΕΕΘΑ για το προσωπικό των ΕΔΤα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων συνεπεία της οικονομικής κρίσης είναι γνωστά. Όπως και οι προσπάθειες που καταβάλλει η στρατιωτική ηγεσία με τα λίγα μέσα που πλέον διαθέτει να απαλύνει τις συνέπειες.

Ορισμένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την μέριμνα του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού είναι... τα ακόλουθα:

Επιτράπηκε η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων και ελεύθερης εισόδου των εν αποστρατεία στελεχών που έχουν το σχετικό δικαίωμα σε όλα τα κέντρα παραθερισμού των ΕΔ (ΚΑΑΥ-ΘΑΝ-ΚΕΔΑ) ανεξαρτήτου Κλάδου (πλην νομού Αττικής) και εφόσον στη συγκεκριμένη περιφέρεια δεν υφίσταται παραθεριστικό κέντρο αντίστοιχο του Κλάδου τους.

Επιτράπηκε η χρήση των Παραθεριστικών και Εφοδιαστικών Κέντρων από τα στελέχη των ΕΔ και τα μέλη των Οικογενειών τους. Συγκεκριμένα επετράπη η είσοδος (όχι παραθερισμός) στα Κέντρα Παραθερισμού των Ε.Δ. για λήψη λουτρού και φαγητού στα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και δεν είναι προστατευμένα μέλη.

Προϋπόθεση είναι, ο δικαιούχος στρατιωτικός να είναι εν ζωή. Επίσης, παρεσχέθη στα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλα τα κέντρα εφοδιασμού των ΕΔ (ΕΚΕΜΣ-ΠΟΝ-ΣΕΠΑ), για όσο διάστημα ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή.

Για την αντιμετώπιση και την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στελεχών που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, επιθυμούν να στεγαστούν σε θέρετρα των ΕΔ και αντιμετωπίζουν οξέα οικονομικά προβλήματα δεσμεύτηκε ποσοστό μέχρι 30% των διαθέσιμων οικημάτων των θέρετρων εκάστου Γενικού Επιτελείου (κατά προτεραιότητα στέγασης πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών).

Η στέγαση παρέχεται έναντι ενός συμβολικού τιμήματος, ανάλογα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κάθε ΓΕ. Η εν λόγο στέγαση δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και δεν διακόπτεται τους θερινούς μήνες. Επιπρόσθετα, δόθηκε δυνατότητα υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού διάθεσης, εκ των διαθέσιμων οικημάτων του κάθε ΓΕ.

Τροποποιήθηκε η Απόφαση ΥΕΘΑ «Διοικητικά κα άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» ως εξής:

Ως προς τον παραθερισμό των εν αποστρατεία στελεχών σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης παραθερισμού τους. Οι ενώσεις αποστράτων δύναται να εισάγουν επιπλέον κριτήρια μοριοδότησης για τα μέλη τους με τη σύμφωνη γνώμη των ΓΕ, και κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ της κάθε ένωσης τα οποία συνολικά δεν θα ξεπερνούν τα εβδομήντα (70) μόρια.

Επετράπη στα στελέχη των ΕΔ για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους η εφάπαξ χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους και μέχρι τρία (3) έτη, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.

Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού που διαμένει στις πόλεις Χαλκίδας και Κορίνθου αποφασίστηκε η εκτέλεση δρομολογίου από τις πόλεις αυτές και τις όμορες αυτών περιοχές προς το κέντρο της Αθήνας και αντίστροφα. Η πραγματοποίηση των δρομολογίων αναλαμβάνεται από το ΠΝ με δύο (2) λεωφορεία, ένα ανά προορισμό, την ΠΑ με ένα (1) για Κόρινθο και το Στρατό ξηράς με ένα (1) για Χαλκίδα.

Ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου διακλαδικού βρεφονηπιακού σταθμού εντός του Σ/Δ «Παπάγου». Σύμφωνα με σχετική μελέτη ο Β/Ν σταθμός θα αποτελείται από ισόγειο κτίσμα εμβαδού 870 m2 και θα είναι δυναμικότητας εκατό (100) νηπίων και δεκαέξι (16) βρεφών.

(defence-point.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου