....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Πλειστηριασμοί : Ποια σπίτια κινδυνεύουν , ποια προστατεύονται


Με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας χιλιάδων δανειοληπτών με «κόκκινα» δάνεια αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τους πλειστηριασμούς.

Το νομοσχέδιο προβλέπει «πάγωμα» των πλειστηριασμών για το 2014 αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ από το 2015 θα ισχύσει λεγόμενο «ιρλανδικό μοντέλο»...
που θα ρυθμίζει τα «κόκκινα» δάνεια μέσω της στάσης Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους.

Πιο συγκεκριμένα προστατεύονται οι πρώτες κατοικίες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 όσων πολιτών πληρούν τα εξής κριτήρια:

• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

• Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι 35.000 ευρώ. Δηλαδή το μεικτό εισόδημα να είναι περίπου στις 50.000 ευρώ.

• Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Όλη η νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των δανειοληπτών
Ειδικότερα για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων, αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα και περιουσία, προσαυξάνονται κατά 10%.

Έτσι τα κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

• Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει γι΄ αυτές τις περιπτώσεις τα 220.000 ευρώ

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο των 38.500 ευρώ το καθαρό

• Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με 297.000 ευρώ και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 16.500 ευρώ.

Βασική φιλοσοφία του νέου νομοσχεδίου είναι ότι κατά τη διάρκεια αναστολής του πλειστηριασμού οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% για το υπερβάλλον εισόδημα.

Έτσι για παράδειγμα για ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 830 ευρώ το μήνα, η δόση του δανείου θα διαμορφώνεται στα 83 ευρώ το μήνα και ανάλογα με τα κριτήρια.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, παρέχεται φυσικά η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπολογίζει ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο προστατεύονται εννέα στους δέκα δανειολήπτες, καθώς το 90% των δανειοληπτών, έχουν κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μικρότερης των 200.000 ευρώ που τίθεται ως όριο προστασίας.

Να σημειωθεί ότι δεν αμφισβητούνται οι Νόμοι 3869/2010 και 4161/2013, που παρέχουν απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες και τα λοιπά), αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου