....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Αύξηση Φορολογίας από 1 Ιαν 2014
Μέχρι σήμερα ο φόρος που παρακρατείται στις μηνιαίες αποδοχές μας είναι :
α)  Κύρια Σύνταξη : 22%
β)  ΜΤΣ : 5%
γ)  ΕΚΟΕΜΣ : 10 %
Η κράτηση αυτή γίνεται επί των καθαρών αποδοχών αφαιρουμένης της μείωσης που προβλεπεται (στην περίπτωσή μας 2.100€). Στο τέλος όμως όταν υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της, επιπλέον φόρος στο ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ  που είναι στην ουσία το υπόλοιπο του 5 και 10% μέχρι το 22% και έτσι προκύπτει χρεωστικός φόρος προς πληρωμή (εφόσον δεν υπάρχουν άλλες απαλλαγές - ιατρικά έξοδα, δάνεια κ.λ.π).
Από 1/01/2014 τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 60 του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τον οποίο ο Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα από τις μηνιαίες αποδοχές  των συνταξιούχων θα υπολογίζεται ενιαία, στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος (δηλαδή το 22%). Στη συνέχεια το συνολικό ποσό του μηνιαίου Φ.Μ.Υ. θα επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη (Κ.Σ., ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό ποσό των συντάξεων που λαμβάνει ο δικαιούχος.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι θα μειωθεί το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης περίπου κατά 50 €/μήνα, αλλά στην τελική εκκαθάριση θα έχουμε μηδενικό φόρο.

Παράδειγμα :
Δεδομένα : Μηνιαίες (καθαρές) αποδοχές, πλήρη Αντιστρατήγου με 60% χρονοεπίδομα και 800 χιλιοστά χωρίς άλλες υποχρεώσεις εξαγοράς από τα επικ. ταμεία.
Τώρα (23/12/1013) : 
K. Σ. : 1.259,14 €
ΜΤΣ. : 134,79 €
EΚΟΕΜΣ : 192,13 €

Από 1/01/2014 :
K. Σ. : 1.224,38 €
ΜΤΣ. : 124,93 €
EΚΟΕΜΣ : 187,81 €

ΔΙΑΦΟΡΑ : 49 €/μήνα     

Αν εφαρμοσθεί στην μισθοδοσία του Φεβ., δηλαδή πληρωμή 31 Ιαν. θα υπάρχει αναδρομική κράτηση 34,76€ στην Κ.Σ. και 9,86€ στο ΜΤΣ. Το ΕΚΟΕΜΣ είναι δεδουλευμένο.

ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου