....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Κίνδυνος κατάρρευσης για τα Μετοχικά Ταμεία


ΠΗΓΗ : staratalogia


ΟΡΑΤΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ

Εύλογη είναι η ανησυχία των μερισματούχων στρατιωτικών για το μέλλον των Μετοχικών Ταμείων. Οι απόστρατοι-βετεράνοι των Ενόπλων Δυνάμεων είδαν το μέρισμά τους να μειώνεται κατά 55%. Οι πληροφορίες που «διακινούνται» είναι ότι θα μειωθούν και άλλο και... υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κατάρρευσης και αδυναμίας καταβολής του μερίσματος.

Το «ΜΑΡΣ», για λογαριασμό των αναγνωστών μας αποστράτων, συνέλεξε από αρμόδιες πηγές και παρουσιάζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα εξής στοιχεία, που δίνουν απαντήσεις για το παρόν και το μέλλον των Μετοχικών Ταμείων:

1. Τον Σεπτέμβριο 2012, ο ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελας με έγγραφό του δίδει εντολή στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και συγκροτείται διακλαδική επιτροπή με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για την εξυγίανση, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την εν συνεχεία σταδιακή ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων.

2. Τον Νοέμβριο 2012, η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ με έγγραφό της υπέβαλε στον ΥΦΕΘΑ, κ. Καράμπελα, το πρακτικό της διακλαδικής επιτροπής, με προτάσεις για την εξυγίανση-βιωσιμότητα και ενοποίηση των ΜΤ. Μαζί με το υπόψη πρακτικό υποβλήθηκε και σχέδιο νόμου με νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση εξασφάλισης της βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων. Ειδικότερα, για την ενοποίηση των ΜΤ η διακλαδική επιτροπή στο πρακτικό προτείνει τη σύνταξη ειδικής μελέτης από εξειδικευμένο φορέα.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της διακλαδικής επιτροπής, καθώς και τις τότε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαμόρφωσε την παρακάτω πολιτική σχετικά με τα Μετοχικά Ταμεία:

α. Για την εξυγίανση του ΜΤΣ: Δρομολογήθηκε και επιτεύχθηκε η διάσωση και η εξυγίανσή του, με την τακτοποίηση των χρεών του κυρίως με την εξόφληση 12.500 χιλιάδων ληξιπρόθεσμων ΒΟΕΑ ποσού 180 εκατ. ευρώ περίπου από την ειδική χρηματοδότηση του υπουργείου Οικονομικών, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 2013. Ήδη, είχε τακτοποιηθεί το χρέος των 158 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Οικονομικών με την αποπληρωμή του έως το έτος 2027. Επίσης, ρυθμίστηκε η καταβολή, έως το έτος 2015, της οφειλής των 38 εκατ. ευρώ περίπου προς τον ΕΚΟΕΜΣ.
β. Σήμερα το ΜΤΣ ικανοποιεί άμεσα τις αιτήσεις ΒΟΕΑ, υλοποιεί επακριβώς τους στόχους του προϋπολογισμού του με τη μη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών και χρεών, έχοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση δημιουργίας αποθεματικού 20 εκατ. ευρώ ετησίως αρχής γενομένης από το έτος 2013, προκειμένου το έτος 2017 να διανείμει μέρισμα σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή τα κέρδη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
γ. Για τη βιωσιμότητα των ΜΤ: Έγινε η κατάλληλη οικονομικοτεχνική επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου που υπέβαλε η διακλαδική επιτροπή και προωθήθηκε στον τότε κ. ΥΕΘΑ, από τον Νοέμβριο 2012, για τις περαιτέρω νομοθετικές απαιτούμενες ενέργειες και την προώθηση στη Βουλή των Ελλήνων.

4. Τον Απρίλιο 2013, ο ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελας, με έγγραφό του έδωσε εντολή στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ να διερευνήσει τη δυνατότητα ενοποίησης των ΜΤ και ΕΚΟΕΜ σε συνεργασία μαζί τους και η σχετική εισήγηση να βασίζεται σε ειδική μελέτη, υλοποιώντας έτσι την πρόταση της διακλαδικής επιτροπής.

5. Τον Σεπτέμβριο 2013, με διαταγή του ΥΦΕΘΑ, κ. Δαβάκη, κατόπιν εισήγησης της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, συγκροτήθηκε διυπουργική επιτροπή με έργο τη σύνταξη σχεδίου διακήρυξης των γενικών και ειδικών όρων για την ανάδειξη εξειδικευμένου εξωτερικού φορέα, που θα εκπονήσει εμπεριστατωμένη ειδική μελέτη με αντικείμενο την ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων. Ενδεικτικά, η ειδική αυτή μελέτη θα περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο του ενιαίου ταμείου, τη βιωσιμότητά του, την ενοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, την ενοποίηση των ειδικών κλάδων και λογαριασμών, το νομικό πλαίσιο διαχείρισης των κληροδοτημάτων κ.λπ.

6. Τον Μάρτιο 2014, η διυπουργική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη και τις απόψεις των Ενώσεων Αποστράτων, των Μετοχικών Ταμείων και Γενικών Επιτελείων, υπέβαλε σχέδιο των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό ανά-δειξης εξωτερικού φορέα σύνταξης ειδικής μελέτης επί της ενοποίησης των ΜΤ.

7. Ο ΥΦΕΘΑ κ. Δαβάκης, αφού επεξεργαστεί το σχέδιο των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη εξειδικευμένου εξωτερικού φορέα που θα συντάξει την ειδική μελέτη για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων, θα αποφασίσει για την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας. Ήδη, το συντονιστικό όργανο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Στρατού - Ναυτικού και Αεροπορίας (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) έχει ταχθεί υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισμού.

8. Εκτός των παραπάνω, τονίζεται ότι ο φάκελος της «κακοδιαχείρισης» του ΜΤΣ από το 1988 και εντεύθεν βρίσκεται στην τακτική Δικαιοσύνη-εισαγγελέα διαφθοράς και αναμένεται με μεγάλη αγωνία η περαιτέρω νομική εξέλιξή του και η αναζήτηση τυχόν ποινικών και άλλων ευθυνών.

9. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοηθεί η ζημιά που προκλήθηκε στα Μετοχικά Ταμεία από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους με την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, γνωστού ως PSI, γεγονός που μείωσε σημαντικά το αποθεματικό τους δε ποσοστό 70% περίπου, με αποτέλεσμα τη μείωση του μερίσματος σε ποσοστό 50% πολύ μεγαλύτερο από τη μείωση που υπέστησαν οι παροχές κάθε άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

10. Τέλος, για το θέμα μετατροπής των Μετοχικών Ταμείων σε Επικουρικά και την ένταξή τους στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας για το οποίο επικρατεί μεγάλη ανησυχία στον χώρο των αποστράτων, όπως προκύπτει από ανακοινώσεις των θεσμικών ενώσεων που συναντήθηκαν με τον ΥΦΕΘΑ, κ. Δαβάκη, στο υπουργείο Άμυνας δεν υφίσταται τέτοιο θέμα ούτε καν σκέψη μετατροπής σε Επικουρικά των Μετοχικών Ταμείων, η οποία πιθανώς να θέσει σε επισφαλή θέση τα περιουσιακά τους στοιχεία.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 23/03/2014 – ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ - Σ.Λ.)
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου