Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Τώρα μάλιστα...Σωθήκαμε με την απόφαση ΄κατάργησης''της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2015!ΤΩΡΑ ΣΩΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΑ  ΨΙΧΟΥΛΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2015 !!!!