....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Η κράτηση για την περίθαλψη...αλλάζει το πληρωτέο !
PDF Εκτύπωση E-mail

    Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης μηνός Οκτωβρίου 2016, στα οποία έχει διορθωθεί το ποσό κράτησης υπέρ περίθαλψης.  Αρχικά (Ιουλ-Αυγ-Σεπ) το 6% υπολογιζόταν στο ακαθάριστο ποσόν, αφού αφαιρούντο η ΕΑΣ
και λοιπές εισφορές, αντί να υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου (είναι το ΣΥΝΟΛΟ κάτω αριστερά στο ενημερωτικό).
     Για να υπολογίσετε την κράτηση αφαιρέστε από το  "ΣΥΝΟΛΟ" τα: ΕΑΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΕΑΣ/β(άνω των 60 ετών) και πολλαπλασιάστε επί 6%. Το αποτέλεσμα δίνει το ποσόν  "ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ".
     Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ.  Το λάθος του υπολογισμού της κράτησης είχε επισημάνει η ΠΟΣ στο ΓΛΚ, το οποίο το διόρθωσε άμεσα. 

      Έτσι εφαρμόζεται πλέον το παρακάτω άρθρο 44 του Ν. 4387/2016 
Άρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλ− ψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου