**** Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα γραφεία μας, στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος: πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ****

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Τοπικά Συμβούλια Παραρτημάτων ΕΑΑΣ

Τοπικά Συμβούλια Παραρτημάτων ΕΑΑΣ

Από την ΕΑΑΣ εκθόθηκε η κάτωθι δγη η οποία αφορά τον διορισμό Τοπικών Συμβουλίων της  ΕΑΑΣ .  Δημοσιεύεται για την ενημέρωση όλων των μελών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα ΤΣ.
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
www.eaas.gr,eaasgr@gmail.com Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα
Τηλ.2103624495-3611963
Φ.956.4/7/1369 Σ. 89  Αθήνα, 30 Μαϊ 2023
Συνημμένα : Δύο (2)
                (Μπορείτε να τα κατεβάσετε κάνοντας κλίκ στις λέξεις  ΕΔΩ  μέσα στο κείμενο)
ΘΕΜΑ: Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων ΕΑΑΣ
ΣΧΕΤ : ΝΔ 1171/72
          1. Σε εκτέλεση σχετικού όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα το   νέο ΔΣ  της ΕΑΑΣ, υποχρεούται να προβεί στον διορισμό νέων Τοπικών Συμβουλίων (Τ. Σ) στα κατά  τόπους Παραρτήματα της όπως ο νόμος ορίζει.
2. Μερίμνη των σημερινών ΤΣ των Παραρτημάτων παρακαλούμε:
α. Να ενημερωθούν όλα τα μέλη σας ώστε , οι επιθυμούντες ορισμού στα νέα ΤΣ να  να υποβάλλουν σχετικές αναφορές.
β. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο αριθμός των επιθυμούντων για  κάθε θέση να είναι επαρκής και ή δυνατόν μεγαλύτερος ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης και επαρκούς αξιολόγησής τους στην αντίστοιχη επιτροπή με μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής.
γ. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν άπαντα τα  μέλη της περιοχής ευθύνης σας και με τον προσφορότερο τρόπο , τηλεφωνικά ,εγγράφως , ηλεκτρονικά κλπ.
3. Οι αναφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2023, είτε μέσω των Παραρτημάτων είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ (Χαρ Τρικούπη 18α, ΤΚ 10679 Αθήνα) με συστημένη επιστολή (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου έως και 30η Ιουνίου 2023) ή στο email eaasgrammateia@gmail.com
ενημερώνοντας ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή και στο Παράρτημα στο οποίο ανήκουν.
4. Ταυτόχρονα με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ως συνημμένο στην αναφορά τους το Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου Μέλους  που επισυνάπτεται στο παρόν ως «ΣΧΕΔΙΟ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ».
 (Κατεβάστε το κάνοντας κλικ ΕΔΩ
(Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση υποβολής υποψηφιότητας για τα ΤΣ ΕΔΩ)
  Αντίγραφο του υποδείγματος θα χορηγούν τα Παραρτήματα σε όσους το επιθυμούν και οφείλουν να το ελέγξουν για την ακρίβεια των στοιχείων πριν το υποβάλλουν. 5. Τονίζεται ότι τα Παραρτήματα ελέγχουν μόνο την ακρίβεια των στοιχείων , δεν εκφέρουν καμία άποψη επί των αναγραφομένων και δεν δέχονται εκπρόθεσμες αιτήσεις.
6. Το συγκεκριμένο έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ μηνός Μαΐου 2023 και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας www.eaas.gr από όπου θα είναι δυνατή και η φόρμα εκτύπωσης του Βιογραφικού Σημειώματος των υποψηφίων.
7. Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των μελών των ΤΣ των Παραρτημάτων ανά την επικράτεια για τους ήδη υφιστάμενους θα αποτελέσει, εφόσον επιθυμούν να επανυποβάλουν αίτηση, το έργο που παρήχθη καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους με  παρακίνηση των μελών τους αλλά και τη φυσική τους παρουσία στις μεγάλες δράσεις της Ενώσεως που έλαβαν χώρα κατά την παρελθούσα 3τια όπως Ημερίδα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΘΑ κ.ο.κ
8. Επίσης σημαντικό κριτήριο για τους ανωτέρω θα αποτελέσει η πιστή εφαρμογή των όσων κατά καιρούς ζητήθηκαν από την Ένωση από τα ΤΣ όπως η επίδοση υπομνημάτων στους  τοπικούς βουλευτές, η άσκηση σχετικής πίεσης προς επίτευξη των επιδιώξεών μας κ.ο.κ.
9. Τα Παραρτήματα παρακαλούνται για την με κάθε τρόπο άμεση αποστολή των  υποψηφιοτήτων στην Ε.Α.Α.Σ. εντός των ημερομηνιών που έχουν καθοριστεί.

Υπτγος ε.α Ιωάννης Δεβούρος
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

    Για το ΤΣ Πιερίας
    Σ.Π. Καρυπίδης 
Επίλαρχος (ΑΤΘ) ε,α,
Αντιπρόεδρος & Ταμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου