....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού ( ΕΚΟΕΜΣ)
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

O Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ) αποτέλεσε απαραίτητη κοινωνική αναγκαιότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση της κυριότερης προσδοκίας των ασφαλισμένων, που είναι η συμπλήρωση, από την επικουρική ασφάλιση, της διαφοράς μεταξύ του συντάξιμου μισθού ενέργειας και της καταβαλλόμενης σύνταξης, ώστε να μην προκύπτει μεγάλη μείωση εισοδήματος στους συνταξιούχους.
Η ίδρυση του ΕΚΟΕΜΣ πρέπει να θεωρηθεί ως προϊόν του δικαιώματος, που έχει κάθε εργαζόμενος να συνεισφέρει υπέρ των απομάχων της επαγγελματικής ομάδας της οποίας ανήκει, σύμφωνα με την Αρχή της Επαγγελματικής Αλληλεγγύης, χωρίς να επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΚΟΕΜΣ ιδρύθηκε και λειτουργεί από 1 Απρ. 1997 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 ΤΑ΄ 31 Δεκ. 1996) και της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ. 951.1/53452801 (ΦΕΚ 223 ΤΒ΄ 20 Μαρ. 1997) όπως τροποποιημένη ισχύει.
Κατά τα παραπάνω, ο ΕΚΟΕΜΣ δεν είναι Επικουρικό Ταμείο αλλά, σύμφωνα με τις Αρχές της Επαγγελματικής και γενικότερα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεισφορά μίας επαγγελματικής τάξης, υπέρ των απομάχων της ίδιας τάξης και ανταπόκριση της πολιτείας, στη δικαιολογημένη απαίτηση των στελεχών του Στρατού, να εξασφαλίσουν αξιοπρεπέστερη και ανετότερη διαβίωση στους συνταξιούχους συναδέλφους τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του ΕΚΟΕΜΣ είναι η οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΣ, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το Στρατό Ξηράς. Για το λόγο αυτό ο ΕΚΟΕΜΣ καταβάλλει μηνιαίως οικονομική ενίσχυση.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο ΕΚΟΕΜΣ, διοικείται από 6μελή Διοικούσα Επιτροπή τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΣ με τριετή θητεία.
Τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας διά του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλην όμως, ως προς την λειτουργία του, διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα ΝΠΔΔ σε συνδυασμό με αυτές που ισχύουν για το ΜΤΣ κατισχυουσών των πρώτων.

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Ε.

      Η σύνθεση της Δ.Ε. ΕΚΟΕΜΣ:


Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. προέρχεται από το Οικονομικό Σώμα του Στρατού Ξηράς.
Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε. ΕΚΟΕΜΣ:
Πρόεδρος: Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ταξχος (ΠΖ) Μιλτιάδης Πιτούλης
Α' ΜΕΛΟΣ: Σχης (Ο) Βασίλειος Κατέλης
Β' ΜΕΛΟΣ: Αντγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς
Γ' ΜΕΛΟΣ: Αντγος ε.α. Βασίλειος Σταθόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΟΕΜΣ: Λγός (Ο) Απόστολος Πανοτάκος.

ΜΕΤΟΧΟΙ ­– ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ είναι οι μερισματούχοι του ΜΤΣ προέλευσης αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου